De voorzitter van de gemeenteraad kreeg een brief…

CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker schreef op 10 oktober een brief naar de Piet Lombaerts, de voorzitter van Kortrijkse gemeenteraad.

– Daarbij verzoekt zij om te beginnen het N-VA-raadslid (want dat is hij) om zich – in zijn rol als voorzitter – effectief onafhankelijk te gedragen. (Er zouden blijkbaar afspraken niet zijn nagekomen omdat die achteraf niet de goedkeuring van de burgemeester konden krijgen.)

– Hannelore vindt nog dat het niet zomaar kan dat de voorzitter bij de aanvang van de zitting onverhoeds een vraag als onontvankelijk beschouwt. (Eigenlijk ging het in de vorige gemeenteraad om een voorstel van Maarten Seynaeve (VB) over het verwijderen van staatsieportretten van koning en koningin in het stadhuis. Dat voorstel is op de gemeenteraad van vandaag 14 oktober omgezet in een vraag…)

– Hannelore vindt het voorts niet kunnen dat de voorzitter weigert het woord te verlenen aan een raadslid dat zijn stemgedrag wil toelichten. (Hier gaat het dan nog om een N-VA-raadslid dat zijn houding wou motiveren ten aanzien van het voorstel tot verwijdering van die staatsieportretten.)

– Tenslotte heeft Hannelore het nog over wat zij blijkbaar aanziet als “een overbod aan vragen”. (Zij bedoelt dus de zgn. aanvullende punten bij de agenda van schepencollege. Dat kunnen vragen zijn, maar ook voorstellen, resoluties, amendementen.) Hannelore is van oordeel dat een inhoudelijk goed gestoffeerde agenda een positieve invloed zou hebben op de timing.
We menen te begrijpen dat zij hiermee wil zeggen dat de tripartite bepaalde materies (beslissingen) buiten de gemeenteraad houdt (men leest daar dan over in de pers) zodat meerdere raadsleden zich dan tegelijk verplicht voelen om daarover bijkomende agendapunten in te dienen. Zich vragen gaan stellen…
Ja. Zie eens. In de zitting van vandaag krijgen daar weer een illustratie van. Roel Deseyn (CD&V) zal een vraag stellen over de invoering van koopzondagen via een aanvraag om Kortrijk te erkennen als “toeristisch centrum”. Had hij dat niet gedaan, dan zou die materie alweer de Raad zijn ontgaan.

Het is dus heel goed mogelijk dat het vanavond alweer tot een marathonzitting komt. En de burgemeester is dat “echt kotsbeu, zo kan het niet verder” (citaat uit “Het Laatste Nieuws” van 11 september).
Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat immers vandaag aan de Raad weten dat hij bij hoogdringendheid een alcoholverbod heeft uitgevaardigd op het Plein en in de buurt van het Groeningemonument. Dat kan voor enige heibel zorgen. Zodat het weer laat wordt.
En er zijn nog punten die voor controverse kunnen zorgen.

ALLEN DAARHEEN ! HISTORISCH STADHUIS OM 19 UUR.