Kortrijk als toeristisch centrum?

EEN UPDATE
Schepen Scherpereel weigert om nog een vakbondsdelegatie te ontmoeten. Omdat ze suggereren dat het wel eens om méér dan 10 koopzondagen zou kunnen gaan. Misschien zelfs 40. En trouwens: er was geen afspraak gepland voor nog een ontmoeting op 29 oktober.

Het schepencollege zal morgen 14 oktober een aanvraag goedkeuren om een deel van Kortrijk (rond en in K? het handelsdistrict? het winkelwandelgebied?) uit te roepen tot “toeristisch centrum”. Een eerste poging daartoe dateert al van 16 september maar is toen uitgesteld.

Deze week pas kon een vakbondsdelegatie op audiëntie gaan bij de burgemeester en de schepenen Rudolphe Scherpereel (bevoegd voor toerisme en economie) en Bert Herrewyn (bevoegd voor klimaat, leefmilieu, jeugd, natuur, noord-zuid, onderhoud begraafplaatsen, afvalbeleid). Werden dus ontvangen: de plaatselijke secretaris van de sector distributie van het ACV (Erika Lambert) en de college van het ABVV (Lindsey Verhaeghe).

Zij kregen daar te horen wat stad van plan is te doen met de koopzondagen die mogelijk worden in een toeristisch centrum.
In een eerste stadium dat begint op de eerste zondag van februari volgend jaar zal het stadsbestuur tussen 10 en 14 uur zorgen voor animatie in de stad, middels bijvoorbeeld een bloemen- en een boerenmarkt. Vanaf april dan komt er van 14 tot 18 uur een maandelijkse zondagsopening van de winkels in het getroffen gebied. We noemen het “een getroffen gebied” want het gemeenschappelijk vakbondsfront van het winkelpersoneel ziet die koopzondagen niet echt zitten. Men is bezorgd over de mogelijke gevolgen van die extra werkzondagen voor het winkelpersoneel (verloning, vrijwilligheid, sociaal leven).

Vandaar dat het vakbondsfront voor het winkelpersoneel in het Textielhuis (Rijselsestraat) twee infovergaderingen belegt op donderdag 17 oktober (19u30) en vrijdag 18 oktober (om 9 uur).
De burgemeester en de bevoegde schepenen zijn bereid om de vakbondsdelegatie opnieuw te ontvangen op 29 oktober.

P.S.
De gemeenteraad wordt blijkbaar (weer) niet bij de zaak betrokken. De bewoners van het centrum (in het kader van de actie “Kortrijk Spreekt”) ook niet.