Geen alcoholische dranken meer in twee parken

Gisteren (9 oktober) heeft de burgemeester Asap bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening uitgevaardigd waarbij het verboden is om nog alcoholische dranken te nuttigen in de parken van het Plein en de Groeningepoort.
Er doen zich in die buurt allerhande incidenten voor, veroorzaakt door volwassen personen die permanent in dronkenschap verkeren. De drinkebroers vallen andere personen lastig (ook politie, gemeenschapswachten, mensen van de groendienst), doen aan sluikstorten (lege bierblikjes), gedragen zich heel agressief, schelden en tieren, plassen in het wild, vechten, hinderen het verkeer, laten honden los om voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen, enzovoort, enzovoort.
Er dreigt aldaar nu zelfs een oorlogje met een andere groep wilde Oost-Europeanen waarvan men vermoedt dat zij met kogels en messen op zak rondlopen.

Raar dat we daar nog niets over lazen in de gazetten.
De feiten doen zich al enige tijd voor. Verslagen van politie en de dienst leefmilieu bereikten de burgemeester al op 24 en 30 september.

Zoals de wet het voorschrijft zal de burgemeester zijn besluit onverwijld ter kennis brengen aan de eerstvolgende gemeenteraad (14 oktober), samen met een omstandige motivering.