Een goeie tip om 25 euro te besparen

In Kortrijk kun je al sinds november 2009 de parkeerbelasting betalen per SMS.
Als je daarbij onverhoeds een fout maakt bij het intikken van uw nummerplaat, betaal je toch parkeergeld, maar krijg je daar bovenop nog een “naheffing” (boete) van nu 25 euro (voorheen 15 euro). In dit geval alleszins een bezwaarschrift indienen bij het schepencollege want als je die tikfout voor het eerst hebt gemaakt wordt de boete (na een hoorzitting) geannuleerd.
Beste lezer, niet doorvertellen hoor! Parko heeft dat intern beslist.

P.S.
– Eind 2012 zijn niet minder dan 214.302 parkeerbeurten betaald per SMS. Ten opzichte van 2011 een stijging van deze betaalwijze met bijna 10 procent.
– De boetes brachten in 2012 niet minder dan 870.548 euro op. In 2011: 608.101 euro. Dit is een stijging met 43 procent !
– Op de website van het gemeentebedrijf Parko is nog altijd geen jaarverslag 2012 te bespeuren. Kortrijkwatcher zal daar dus enige aandacht aan besteden. Kortrijkzanen weten maar al te graag wat de omzet is van Parko.