Snelheidsduivels tellen…duivels moeilijk…

In september liet de politie weten dat 90 procent van de geregistreerde voertuigen te snel reden. Dat ging dan om metingen in de Moorseelsestraat, de Condédreef, de Roggelaan, en de Kortrijksestraat in Heule, de Kattestraat in Kuurne, de Bergstraat in Aalbeke. 90 procent…een mooi rond getal en gemakkelijk te onthouden.

De website van de politiezone Vlas publiceert ook resultaten van metingen.
Ze slaan voorlopig pas op de periode van januari tot in juni, maar in het lijstje komen er geen ronde getallen voor. Per maand zijn er minimaal 3.005 voertuigen geregistreerd (in februari) en maximaal 6.589 (in mei).
Ziehier het overzicht van de geconstateerde overtredingen, in procenten.
– januari: 7 %
– februari: 15 %
– maart: 7 %
– april: 12 %
– mei: 10 %
– juni: 15 %.
Het is nu uitkijken naar de cijfers voor de maanden juli tot en met september. Halen we de 90 procent?

Personeel van Stad Kortrijk heeft blijkbaar ook meetapparatuur.
“Verkeersanalysetoestellen” die snelheden kunnen vaststellen, en andere zaken ook: intensiteiten, rijrichting, aard van het voertuig (ook tweewielers).
Ziehier enkele resultaten, gemeten ergens begin dit jaar (alleszins voor april).
– Visserkaai (ter hoogte van nr.8): 71 % reed sneller dan de toegestane 50 km/uur
– Moorseelsestraat (bij KVK): 50 % > 50 km/uur
– Sint-Katherinestraat (ter hoogt van de nrs. 83 en 96): 77 % > 50 km/uur
– Rollegemknokstraat (nabij Kastanjedreef) (zone 30): 85 % > 30 km/uur en 68 % > 40 km/uur
– Sint-Pietersweg (nr.18) (zone 30): 83 % > 30 km/uur en 64 % > 40 km/uur.

Gisteren pakte de burgemeester nu uit met cijfergegevens uit metingen in de omgeving van scholen. We blijven onder de 90 procent hoor. Maar veel details zijn er niet prijsgegeven. Niet over de plaatsen, het aantal geregistreerde voertuigen per locatie, de aard van de voertuigen (blijkbaar geen brommers). En vooral geen gegevens over de gemeten snelheden.
Op 1.103 (de pers maakt gewag van 1.100) geregistreerde wagens waren er 274 in overtreding. Dat is 22,3 procent. Gemakshalve herleid tot één op vier chauffeurs die tegen de lamp liepen.

De korpschef van de politiezone is dus overstag gegaan.
Nog in juni vond hij dit soort metingen van weinig of geen nut. En wel om drie redenen.
РWe beschikken slecht over ̩̩n meettoestel en te weinig personeel.
– Een zone 30 leent zich sowieso niet tot overdreven snelheid. (Men blijft meestal wel onder de 40 km/uur).
– Op bepaalde plaatsen is meting moeilijk wegens reflecterende of storende elementen.

Nog nergens gelezen of de ongelukken in de buurt van schoolpoorten rechtstreeks zijn gerelateerd aan overdreven snelheden. Dode hoeken, ja – met vrachtwagens die op dat moment een snelheid halen van 10 km/uur.

De nieuwe tripartite is begonnen met een drastisch repressief optreden om populistische redenen: de mensen vragen om “snelheidsremmende maatregelen of snelheidsbeperkingen”.
Ha ! Ja ! Daar is de korpschef ook voorstander van! En dat gaat niet noodzakelijk over metingen en boetes…
In de begroting van dit jaar is geen enkel bedrag ingeschreven om dit soort structurele maatregelen te bekostigen. Op een aantal plaatsen heeft men slalomconstructies, rijbaankussens en vernauwingen aangebracht, maar men had dat materiaal (paaltjes) nog in voorraad.

Het schepencollege is wel van plan om alle straten van alle verblijfsgebieden uiteindelijk om te toveren tot zone-30 gebieden. Dat gaat dan over Rodenburg, Sint-Elisabeth, de zijstraten van de Koning LeopoldII-laan, het noordelijk deel van Kromme Olm. Idem voor een hele serie nieuwe verblijfsgebieden zoals Hof ter Melle, Boedevekerke, Vaernewijk, Maria Desmetplein. En buiten de bebouwde kom wil men in bepaalde straten de toegestane 90 km/uur herleiden tot limiet-50: Dappaertstraat, Lampestraat.
Hoever het daarmee staat weten we niet.
Zijn er alreeds rijbaankussen aangebracht ter hoogte van het kruispunt Burgemeester Gillonlaan en André Devaerelaan? De ongevallen aldaar hebben niks te maken met snelheidsovertredingen.

P.S.
Veel mensen willen geen rijbaankussens voor hun deur, zelfs geen verkeersplateaus.