Is het SOK nog wel bemand ?

Wie gaat eens kijken op het Overbekeplein, of daar nog iemand te bekennen valt?

De directrice van ons Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (Trui Tydgat) is al maanden geleden vertrokken. Nog geen spoor van een nieuwe directeur.
Nu is de retail adviseur, met name Ruth Vandenberghe ook weg. Blijft nog over: de coördinator vastgoed, de architecte Pascale Denys. (Maar ik geloof dat zij deeltijds is.)
De administratieve medewerkster van het SOK is lang ziek geweest en jammer nu dood, maar wel nog altijd niet vervangen.

Ruth Vandenberghe behoort nu tot het stadspersoneel. Partij-politieke obediëntie schommelt nogal. Zoals verwacht wordt zij programma-directeur voor het thema “Kortrijk Spreekt, Kortrijk Communiceert”.
Er zijn zes van die programma- directeurs. De namen kunt u al geruime tijd (11 augustus) vinden op kortrijkwatcher.
Ons rechtspositiebesluit voor het stadpersoneel voorziet (nog) niet in de mogelijkheid van externe mobiliteit (van een autonoom gemeentebedrijf overgaan naar Stad). Dat moet dus nog voor de gemeenteraad komen.
Naar verluidt zijn er gesprekken aan de gang met een stadsambtenaar die interesse vertoont om bij het SOK te gaan werken.

P.S.
Ruth Vandenberghe is in 1995 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent met een heel interessante dissertatie over de verhouding ACW-Middenstand binnen de CVP in de periode 1948-1988. Nog altijd actueel, gezien de recente uitval van ACV-raadslid Lieven Lybeer tegen Stefaan De Clerck