Die studie over een transportband van de NV- Wienerberger was verplicht !

Maar waarom zegt men dat niet?
Waarom staat dat niet in de pers te lezen?

Toen – op 8 augustus – de Bestendige Deputatie een milieuvergunning toekende aan de NV Wienerberger voor het ontginnen en opvullen van kleiputten in Kortrijk (Rollegem, in de buurt van de E403) was daar wel degelijk een bijzondere voorwaarde aan verbonden. En als de aanvrager van de vergunning niet tijdig of niet grondig deze bijkomende voorwaarde zou realiseren zou de Deputatie in voorkomend geval de andere reeds opgelegde voorwaarden (ook inzake transportmodaliteiten) beduidend VERSTRENGEN.
De NV Wieberberger is daar natuurlijk zeer beducht voor. Ge kunt peinzen.

Wat was nu wel die bijzondere, bijkomende voorwaarde?
Luister goed.

De Bestendige Deputatie verplicht de exploitant om binnen de twee jaar (dus tegen augustus 2015) een rapport voor te leggen waarbij het bedrijf (samen met de betrokken diensten en overheden) grondig en concreet de haalbaarheid van een transportband van de kleiputten naar de nabijgelegen autosnelweg bestudeert. En binnen diezelfde periode moet het bedrijf een stappenplan opmaken om de realisatie van dit scenario mogelijk te maken.
Heeft dat dan niemand van het stadsbestuur of de NV Wienerberger vertelt op die persconferentie van gisteren? Dat men dus gewoon zal uitvoeren wat de Provincie oplegt? Weet dat actiecomité De Klijtberg nergens van?

De Deputatie heeft nog meer gezegd bij het toekennen van de milieuvergunning.
“Als blijkt dat dit scenario niet haalbaar is, dient elk gelijkwaardig alternatief onderzocht dat de realisatie van het vrachtwagenvervoer via de autosnelweg mogelijk maakt.”
Dit rapport moet voorgelegd aan een – ook NU al verplichte – begeleidingscommissie (van stad en andere overheden) die dit binnen de 60 dagen bespreekt. Binnen de daaropvolgende 60 dagen zal de Bestendige Deputatie een inhoudelijke beslissing nemen. De Deputatie zal dan het bedrijf verplichten om enkel de ontsluiting te voorzien via deze transportroute.

Werk aan de winkel!
De Vlaamse overheid kan momenteel absoluut geen toestemming geven voor zo’n transportband omwille van zovele juridische en planologische obstakels…