Aantal bezoekers in het Broelmuseum

In de gemeenteraad van vandaag wordt geïnterpelleerd over het cultuurbeleid van de nieuwe tripartite. Daarbij komt zeker de voorgenomen sluiting van het Broelmuseum ter sprake. De schepen van cultuur An Vandersteene hanteert hierbij het geringe aantal bezoekers als argument voor die sluiting. Maar ze verspreidt hierbij een volkomen verkeerd cijfer: zowat de helft van het werkelijke aantal.
Hierbij de juiste cijfers. Merk de schommelingen op, afhankelijk van het feit of er in dat jaar al of niet een evenement plaatsgreep.

2002: 18.418 (evenement: Kunststof)
2003: 17.001
2004: 23.034 (Tijdelijk Verblijf)
2005: 15.206
2006: 29.576 (Kunstwerkstede De Coene)
2007: 12.845
2008: 13.935
2009: 16.933 (Secret Gardens en Fantastic Illusions)
2010: 10.931
2011: 20.213 (Roeland Savery)
2012: 15.156

Vorig jaar ging het om 12.778 individuele bezoekers, 598 in groepen, 1.785 vanwege scholen.

P.S.
Op internet circuleert een petitie: “Red het Broelmuseum”.