Twee gemeenteraden tegelijk?

Maandag 9 september opnieuw gemeenteraadsdag.
De zitting dreigt woelig te verlopen aangezien leden van de oppositie met vele bijkomende agendapunten het (onvoldragen) beleid van bepaalde schepenen onder de loep zullen nemen en scherp bevragen.
Het zou dus kunnen dat onze verkozenen – net als in de Raad van juli – alweer frenetiek heen en weer twitteren. In de zitting van juli liep het waarlijk de spuigaten uit. Ook facebook bleef toen niet ongebruikt. Aldaar konden zelfs foto’s gepubliceerd.
En wij, Kortrijkzanen, moeten daar lijdzaam op toekijken. (We kijken eigenlijk niet, en maar goed ook.)

Beste kiezers.
Er is een tijd geweest dat uw verkozenen er niet zouden aan gedacht hebben om iets (een papier) of iemand te fotograferen (het was trouwens verboden, zonder toelating van de voorzitter) of om zomaar om de haverklap te gaan telefoneren of SMS’en. Of om onnozel te doen. Men vond dat toen blijkbaar onbeleefd, niet respectvol. Laat ons zeggen: nergens voor nodig en storend. Niet werkzaam. Zinloos.

We brengen hier nu even een stukje uit de krant “De Tijd” in herinnering ( 6 juli, katern ‘Ondernemen’, pag.22), gepubliceerd naar aanleiding van die fameuze twitterende raadszitting van juli.

“Er is bij enkele Kortrijkse politici onvrede omdat in de stad parallel twee gemeenteraadszittingen plaatsvinden: een in de zaal en een andere gelijktijdig op Twitter. Via kleine berichtjes worden daar de tussenkomsten en houding van andere gemeenteraadsleden druk becommentarieerd, niet altijd in de meeste beschaafde termen. Sommige raadsleden zijn af en toe zo druk aan het twitteren dat de échte gemeenteraad bijzaak wordt.
Voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V), nu in de oppositie, wil dat tijdens de gemeenteraad een twitterverbod wordt ingevoerd. Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de man die de Belgen leerde twitteren, is daar niet voor te vinden. ‘Twitter is geen stoorzender maar een meerwaarde tijdens het debat’, zei hij in Het Laatste Nieuws.”

Jongens, jongens!
Een meerwaarde!…
De burgemeester heeft “de berichtjes” zeker niet asap gelezen. Had daar natuurlijk tijdens de zitting geen tijd voor.

P.S.
In de vorige bestuursperiode bestonden al die zgn. ‘sociale media’ ook. Geen raadslid dat het nodig achtte om ermee te spelen, de populist uit te hangen, of om zijn verveling en onkunde te camoufleren.