Wat kost de renovatie van de Broeltorens?

Dat we het (nog) niet helemaal weten !
De pas verschenen Stadskrant van deze maand wijdt een stukje aan de restauratie en herbestemming van de Broeltorens, maar rept met geen woord over de kosten daarvan. Ze swingen namelijk de pan uit.
Op de eerstkomende gemeenteraad (9 september) presenteert de nieuwe tripartite de eerste afrekening van de restauratieve werken. Dat moet zo Рomdat de uitvoeringsprijzen van bepaalde werken m̩̩r dan 10 procent hoger liggen dan het gunningsbedrag.
Voor lot 3 – elektriciteit – zelfs 41 procent hoger dan de inschrijvingsprijs. Zelden zo’n misrekening gezien. De gunningsprijs bedroeg 32.715 euro en het is uiteindelijk 46.322 euro geworden.
Voor lot 1 – de “ruwbouw” – bedragen de meerwerken 165.562 euro. We gaan van 1.030.483 euro naar 1.196.046 euro. Dat 16 procent hoger dan de oorspronkelijke prijs. (Ter info nog: het schepencollege raamde de ruwe restauratiekosten initieel op 995.000 euro. En in maart laatsleden de meerwerken op 136.351 euro.)

De raadsleden krijgen aanstaande maandag ook wat zicht op de mogelijke kosten voor de “bijwerken”: hvac (61.062 euro), bolconstructie (80.979 euro), sanitair en kitchenette (24.090 euro), verlichting (20.981 euro), stoelen (11.107 euro), tafels (nog “in onderzoek”), erelonen (40228 euro).
En zo komen we op een totaal van 1.480.819 euro. .

Moeten we dat wel geloven? Kunnen we niet beter alle opleveringen afwachten?
Het schepencollege dacht in maart laatsleden nog dat de globale prijs (meerwerken, herzieningen, bijwerken) zou oplopen tot 1.554.136 euro. Men hoopte toen dat van dit bedrag 951.824 euro zou gesubsidieerd worden. Zodat het stadsaandeel zoiets van (slechts) 602.000 euro zou bedragen.

P.S.
– In de zuidelijke toren komen twee polyvalente zalen.
De noordelijke toren zou dienstig zijn voor het Broelmuseum, maar dit wordt nu gesloten…
– Voor wie bovenstaande gegevens wenst te zien in het kader van partijpolitieke beschouwingen: het project Broeltorens was een dada van VLD-schepen Wout Maddens.