Quote van de dag: “goeie democraten”

Schepen Philippe De Coene (SP.a) in “Het Laatste Nieuws” van vandaag (editie Leiestreek):
“We zullen ons standpunt pas als goeie democraten toelichten in de gemeenteraad en niet vooraf, anders maak je de gemeenteraad overbodig.”

De scribenten (stenografen) van de reguliere pers komen nu niet meer bij van het lachen. Meer in het bijzonder ligt Peter Lanssens (LPS) in een deuk. En de raadsleden die konden kennis nemen van deze uitlating liggen nu in coma.
Er gaat praktisch geen week voorbij of de papieren perse – die van de dode bomen – krijgt van de nieuwe tripartite rechtstreeks – en dus buiten de gemeenteraad om – via een persbericht of een persmoment verslag van een of ander beleidsvoornemen. Of de journalist wordt zelf door schepenen of kabinetsleden opgebeld! Of hij krijgt een privé-audiëntie. (Nog tijdens Kortrijk congé konden we via de kranten vernemen dat het Broelmuseum wordt gesloten.)

Zowat tien dagen geleden bijvoorbeeld hoorden de persjongens nog vanwege schepen De Coene in eigen persoon (!) dat de organisatie van de kinderopvang nu in handen komt van het OCMW en daarbij kregen ze tegelijk expliciet de mededeling dat de opvoedingswinkel “De Pluim” gaat sluiten.

Waarover wil schepen De Coene pas iets zeggen in de gemeenteraad van 9 september?
Over de vraag van N-VA-raadslid Steve Vanneste om geen staatsieportretten van het nieuwe koningspaar aan te brengen in het stadhuis.
Ook schepen Wout Maddens (VLD) wenst voorlopig niet inhoudelijk te reageren. Dat is de (tussen haakjes: flamingantische) schepen die ongeveer wekelijks in de pers komt om een en ander van zijn woonbeleid en/of stadsplanning toe te lichten.

P.S.
– Het voorstel van Steve Vanneste zou best een repliek krijgen van de bevoegde schepen voor stadsgebouwen, en dat is Koen Byttebier (VLD).
– Het voorstel is vanuit het VB al een keer ter sprake gekomen.