Aast De Clerck wel op een comeback in Kortrijk? Als burgemeester?

Vanmorgen was voormalig Kortrijks burgemeester de zomergast in het Radio 1-programma “De Ochtend”. Het liep uit op een lang tweedelig gesprek, onder meer over zijn parlementair werk, de justitiehervorming, zijn politieke toekomst en natuurlijk ook over het huidige beleid van de nieuwe tripartite in zijn stad. (Nogal verrassend: Stefaan De Clerck gaat akkoord met een afslanking van het stadspersoneel.)

In de online-versie van “De Standaard” kopt de krant: “De Clerck aast op een comeback in Kortrijk”. Deze titel is nogal overtrokken. Van dat soort journalistiek dat men op school leert.
HOE MAAK IK EEN KOP?
In het interview gaat het over meerdere (mogelijke) ambities van de gewezen burgemeester.

En één daarvan heeft hij duidelijk afgewezen.
In “De Standaard” van zaterdag 17 augustus (katern cultuur, pag. 5) vindt de huidige Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege dat zij De Clerck een mooie opvolger zou vinden als zij niet opnieuw minister wordt. De commentaar van Stefaan hierop in “De Ochtend” van vanmorgen? Hij vindt het niet het beste interview dat Schauvliege al ooit heeft weggegeven en bedankt haar ironisch voor de vriendelijke tip. Maar: “Ik ben een federaal politicus.” Stefaan wil blijkbaar niet functioneren op het Vlaamse niveau.

“De Ochtend” had het ook over het feit dat De Clerck wordt genoemd als kandidaat-bestuurder van Belgacom.
Hier draait De Clerck wat rond de pot. De zaak is niet aan de orde. Evenwel: “Ik ben erg geboeid door het voeren van beleid, maar waar? Daarover wordt in overleg beslist door de partij.”

En hoe staat het met de ambities van De Clerck op gemeentelijk vlak?
Volgens “De Standaard” van deze morgen “droomt hij er alvast luidop van om opnieuw de burgemeestersjerp te omgorden.” Nog: “Hij geeft aan dat hij een nieuw mandaat als burgemeester wel ziet zitten.”
Dat is dus een duidelijk overtrokken samenvatting van het gesprek. In deel 1 van het interview (6de minuut) zegt De Clerck: “Ik denk dat we met recht en reden kunnen vragen – suggereren – om terug te keren als bestuurder.” En hij zegt dat na enkele kritische bedenkingen bij het huidige nieuwe beleid (“een afbraakpolitiek”) en een lofbetuiging over de verwezenlijkingen van het vorige bestuur. De Clerck hoopt gewoon dat zijn partij over zes jaar opnieuw aan het bewind kan komen. Nogal logisch.