Quote van de dag: “misbruik maken van handicap”

In de Stadskrant van september komt er een stuk gewijd aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Dit mede naar aanleiding van de organisatie door de vzw Mentor van een zgn. inleefparcours genaamd “Struikelblok” van 16 tot 27 september in de KATHO.
Maanden geleden al verzocht de redactie van de Stadskrant CD&V-raadslid Cis Rodenbach om mee te werken aan dat artikel. Cis (koosnaam: “woodleg”) heeft namelijk een been verloren en kan dus doorgaan als ervaringsdeskundige op dat terrein.
Groot was zijn verbazing toen het raadslid plots vernam dat de redactie afzag van zijn bijdrage. De hoofdredacteur Seel Seynhaeve was namelijk op het spoor gekomen van een “krijtlijn” voor de stadskrant die bepaalt dat raadsleden – behoudens enkele welbepaalde uitzonderingen – niet worden vernoemd of geen foto krijgen in het blad.

Dat ging dan wel zo. Mieck Vos – dat is niemand minder dan de kabinetschef van de burgemeester – liet aan de (onafhankelijke) redactieraad weten dat “Rodenbach niet in de krant komt, hij misbruikt al genoeg zijn handicap.”