De nieuwe team coaches

Weinig verrassingen in het nieuwe organogram van de stadsadministratie.  Vier kandidaten van B-niveau krijgen de verloning als een ambtenaar van A-niveau.  Meerkost : 2.600 euro per persoon.

 • Directie Mens en Samenleving (Nils Vanantwerpen)
 • Onthaal: Geert Van Robaeys
 • Burgerzaken: Joery Beulque
 • Samenleven (armoedebestrijding, criminaliteit): ?
 • Bibliotheek: Carol Vanhoutte
 • Kunstencentrum:  Petra Flamand ( Marc Matthys van het Conservatorium mag nog even blijven)
 • Cultuur- en  (nieuw) Muziekcentrum:  Liselotte Deforce
 • Musea en erfgoed: Lies Buyse
 • Sport: Mia Maes
 • Jeugdcenrum en Warande: ?
 • Evenementen en Verenigingen: Ilse Naessens
 • Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling (Frederik Chanterie)
 • Bouwen, Milieu, Wonen: Ciska Vereecke
 • Ruimtelijke Planning en Realisatie: Peter Tanghe
 • Wegen, Afval, Parken: Yves Baptiste
 • Economie, Werk en Leren (ook met toerisme): voorgestelde teamleider verlaat de administratie
 • Directie Bedrijfsvoering (Domien Desseyn)
 • Exploitatie (van stadsbezittingen): Frank Mahieu
 • Kernadministratie (financiële dienst): Sophie Beke
 • Klant en Service (personeelszaken): Cornelia Hauspie
 • Projecten: Mathieu Desmet

In dat nieuwe organogram is er nog een Managementteam aan het werk  (stadssecretaris, ontvanger, strategisch coördinator), een team Strategisch Programmamanagement (Frans Van Den Bossche als coördinator met Machteld Claerhout als programmadirecteur) en een team Communicatie en Recht (Yves Vanneste).

Voorts zijn nog er nog zes programmadirecteurs voorzien voor de thema’s Veilige stad,  Digitale stad, Innoverende en ondernemende stad,  Betaalbare, kind- en jongerenvriendelijke stad,  Klimaatstad,  Kortrijk Spreekt (communicerende stad).

Het is er blijkbaar niet eenvoudiger op geworden….