Geen vaste persmomenten meer…

Tot een tijdje geleden werden de lokale persjongens en  – meisjes op dinsdagmorgen  – op een  onmenselijk vroeg uur –  in het stadhuis opgewacht voor de wekelijkse persbabbel met leden van het schepencollege. Op de duur kwam niemand meer opdagen.

De pers kreeg volgende brief van de dienst Communicatie:

“Na een rondvraag bij enkele lokale perscontacten merkten we dat er niet langer behoefte is aan een vast persmoment.  Het stadsbestuur besliste daarom om voortaan geen wekelijkse babbel meer  te plannen. We keren de regel om:  er is geen persbabbel tenzij u verwittigd wordt.

Uiteraard houden we jullie  via persberichten en specifieke persmomenten op de hoogte  van het reilen en zeilen in de stad. Ook de wekelijkse persbriefing van vrijdag blijft bestaan.”

Waarom kwam er niemand nog naar die vaste persconferentie?

De “embedded press”  houdt veel liever informele contacten met burgemeester en schepenen.  Zo komen ze nog een keer in primeur iets te weten. Intussen is het zo dat de pers nog nooit als tevoren zo is bestookt met uitnodigingen om de fratsen van het schepencollege bij te wonen. Voetballen op de Grote Markt. Kanovaren in het zwembad. Groepsverplaatsingen met de fiets.

P.S. Raadslid Maarten Seynaeve (VB) vroeg al een hele tijd geleden om ook die vrijdagse persberichten aan de raadsleden te bezorgen. Is dat gelukt?