Renovatie Budafabriek kost 2,7 miljoen

Vergeet de cijfers die Kortrijkwatcher hierover vroeger publiceerde. Vergeet zeker het bedrag dat “Het Kortrijks Handelsblad” ooit openbaarde: 5,8 miljoen euro! (Een bedrag gebaseerd op een berekening van Catherina Waelkens, nu schepen van Financiën. De krant heeft dat bericht nooit gecorrigeerd.)

Er is nu een nieuwe eindafrekening opgemaakt.
Het is dus 2.743.190 euro geworden, erelonen inbegrepen.
En aangezien er ook inkomsten (premies en subsidies) waren, is het eigen stadsaandeel in de kosten nu “slechts” 1.119.282 euro.

Bouwkost
Totaal voor de vier loten samen: 2,49 miljoen euro.
Ten opzichte van de raming bij de gunning is dat een meerkost van zowat 350.000 euro. Maar de raming bij het ontwerp (2,56 mio) benaderde wel dicht het bedrag van de eindafrekening.

Erelonen
Het architectenbureau 51N4E en de twee ingenieursstudies strijken samen 245.759 euro op. Hier zat de schatting er wel ver naast. Bijna een verdubbeling in vergelijking met de raming bij het ontwerp. En ten opzichte van de gunning 82.000 euro méér dan gedacht.

Totaal van de uitgaven
Zoals gezegd: 2,74 miljoen. Een zeer goede schatting in vergelijking met de raming bij het ontwerp. T.o.v. van het bedrag bij de gunning 441.000 euro méér.

En nu de inkomsten
Totaal: 1,62 miljoen.
Het gaat om een saneringspremie (184.132 euro), een Europese steun van EFRO (974.382 euro), een Vlaamse subsidie van Hermes (365.393 euro). En de nonnen van het Woon- en Zorgcentrum H. Hart beloofden een tussenkomst van 100.000 euro. Maar of dat er nog van komt is niet zeker. Het H.H. claimt bij Stad een hoge schadevergoeding wegens waterschade opgelopen tijdens de werken. Er zouden nog extra inkomsten geput worden uit het stadsvernieuwingsfonds (583.015 euro.)

Stadsaandeel
1,11 miljoen. Initieel dacht men zelfs dat het 1,8 miljoen zou worden.
Er wel nog even bij vertellen dat er aan de nonnen voor het fabriekspand een erfpacht is betaald van 650.000 euro.

Zo.
Nog een oproep.
Tegenstanders van de Budafabriek worden hierbij gevraagd om geen valse geruchten meer te verspreiden.
En de gazetten mogen gerust de hier vermelde bedragen overnemen.

Belasting op geldautomaten komt er aan…

Begin deze maand heeft het schepencollege het reglement van de nieuwe heffing vastgesteld.
MAAR WIE HEEFT DAT NU EIGENLIJK BEDACHT?? BINNEN DE TRIPARTITE?

In de zitting van juli zal de meerderheid in de gemeenteraad deze – ja ! – geheel nieuwe belasting gedwee goedkeuren. De VLD’ers “met de dood in hart”? (VLD is toch nu opnieuw de term “pestbelastingen” aan het uitvinden?)

Hiermee heeft de tripartite (met aan het hoofd een liberale burgemeester) dus twee geheel nieuwe bedrijfsonvriendelijke belastingen ingevoerd. (De andere is de zgn. ‘verblijfsheffing’ die hotels moeten betalen per bezette kamer.)
De belasting op geldautomaten van bank- en financieringsinstellingen zal 500 euro per apparaat en per jaar bedragen. En dit ongeacht de datum waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt. Als de belasting ambtshalve wordt ingekohierd (bijvoorbeeld bij gebrek aan aangifte door de bankinstelling) verhoogt de heffing met 25 procent.

Hoe motiveert het nieuwe bestuur de invoering van deze belasting?
“Bank- en financieringsinstellingen creëren door de invoering van geldautomaten extra risico’s en deze vergen bijgevolg extra toezicht qua veiligheid.”
In een eerdere gemeenteraad achtte burgemeester Van Quickenborne (VLD) de heffing ook nodig omdat de stoep in de buurt van cash-automaten vlugger vervuild geraakt en dientengevolge meer optreden vergt van onze reinigingsdiensten. (Niet bedoeld als klucht hoor. Hij meent dat. Eerlijk gezegd.)

In de (eerste) begroting 2013 raamt men de opbrengst van de heffing op 25.000 euro.
(Volgens “tomtom” – op Tinternet – zijn er in Kortrijk 35 plaatsen waar men één of meer geldautomaten kan vinden.)

P.S.
Volgens het stadsbudget 2013 (dat nog kan veranderen) stijgt de opbrengst van de “belastingen op ondernemingen” van ca. 1,1 miljoen naar 1,7 miljoen euro.
En het totaal van de belastingen en retributies loopt op van 57,9 miljoen naar 62 miljoen.
Kortrijkwatcher wil dit nog wel een keer of twee – zelfs drie desnoods – herhalen omdat:
1) de gemiddelde en andere Kortrijkzanen dit alles – een gevolg van de “embedded press” – gewoon niet weten.
2) het bestuursakkoord van de tripartite (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) heeft beloofd dat men “sober gaat besturen zonder één euro belastingverhogingen voor mensen en bedrijven”.

Bon.
Dat fragment uit het PNK is dus een dikke leugen.

Kabinetten van VLD-burgemeester en schepenen tellen 10 medewerkers

* Bij de VLD-kabinetten werken tien mensen: 1 kabinetschef, 2 attachés, 2 deskundigen, 4 administratief medewerkers en 1 chauffeur. Ze zijn niet allemaal voltijds bezig. Aantal voltijdse equivalenten (VTE): 7,6.
* Indertijd liet schepen Philippe De Coene via een persbericht weten dat hij met zijn twee andere SP.A-schepenen genoeg had aan drie medewerkers. Nu blijkt dat het om vier personen gaat: 1 attaché, 2 deskundigen, 1 administratief medewerker. Omgezet in VTE: 3,5.
* Bij de drie N-VA-schepen werken 5 mensen: 3 deskundigen en 2 medewerkers. In VTE omgezet: 3,5.

Totaal aantal personen in de kabinetten aan het werk: 19.
Er zijn 11 medewerkers extern aangetrokken en 8 gedetacheerd vanuit de stadsadministratie.

De personeelsformatie (die eigenlijk nog moet goedgekeurd) voorziet evenwel vier kabinetsattachés. Vindt de N-VA geen geschikte kandidaat?
In het totaal mogen de kabinetten 14,5 VTE tewerkstellen. Momenteel is er 0,1 VTE in overtal.

De jaarlijkse loonkost wordt geraamd op 921.496 euro.
In het vorige bestuur voorzag de formatie kabinetsmedewerkers 16 VTE en bedroeg de loonkost 28.755 euro meer.
Bepaalde (voltijdse) kabinetsmedewerkers krijgen geloof ik nog een soort jaarlijkse kabinetstoelage omdat hun overuren niet betaald worden. Een vergoeding van ca. 5.000 euro? (Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot is niet zeker en weet ook niet of die toelage nog geldt onder het nieuwe bewind van de tripartite.)

Bron

Het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Astrid Destoop (CD&V) van 13 mei.

P.S.
Eigenaardig.
De cijfers omtrent de (bruto)loonkost die kortrijkwatcher in de begrotingsdocumenten terugvindt zijn gans anders.
Voor 2012: 844.196 euro.
En voor 2013 plots: 2.031.592 euro. Hier klopt iets niet.

Breaking news/ Daar komt de jaarrekening 2012 !

Deze middag (maandag 10 juni) heeft het College van Burgemeester en Schepenen – onder de despotische leiding van de burgemeester – de begrotingsrekening en de jaarrekening 2012 kunnen vaststellen. Alsmede het jaarverslag 2012.

Beste Kortrijkzanen, burgers alhier.
Probeer nu maar even een visueel beeld te schetsen van zo’n zitting van het Schepencollege, onder de leiding van onze nieuwe burgemeester. Q.
Herinner u hierbij – hoe dan ook – beelden uit de reünie van Hitler in een bunker in Berlijn. Met zijn generaals. (Vertaald: schepenen sidderen en beven. Ambtenaren melden zich ziek.)

In de bunker van het Kortrijkse stadhuis is vandaag ook een eerste budgetwijziging voor 2013 behandeld.
Dit laatste betekent dat de gemeenteraad pas in juli de nieuwe (verhoogde) uitgaven kan goedkeuren. We zijn halverwege dit jaar.

Vanwege de verlate indiening van de begroting 2013 moest er gewerkt worden met ‘voorlopige twaalfden’ en kon men al minstens drie of vier maanden geen investeringsuitgaven (en andere) doen.
Onze “embedded press” heeft het daar allemaal en helemaal niet over.
Pers weet daar niet veel over. Verstaat dat niet (de draagwijdte).

Tegenwoordig weten Kortrijkzanen niets – maar dan ook niets – over het brokkelige beleid van de nieuwe tripartite. Niets. De pers is totaal weerloos tegenover de PR-machinerie van onze nieuwe burgemeester en de manier waarop hij zijn schepenen in de hand houdt.

P.S.
Zal de perse (van de dode bomen) nu weer als eerste (op de persbabbel van morgenochtend) inzage krijgen van de budgetwijziging?
En daarbij alweer niet in staat zijn om ook maar één (1) vraag te stellen. Gewoon één.

Slechte Qortrijkzanen

De facebook-groep genaamd “Slechte Qortrijkzanen” (met dat prachtige logo, een ontwerp van Tattoommike Miketattoo) telt momenteel 93 leden en gaat steeds actiever de boer op. Op naar de 100? Veel meer moet dat nu ook niet worden zeker? De club mag gerust enigszins elitair blijven.
Trouwens, slechte en puur domme Kortrijkzanen weigeren de beheerders stelselmatig, op grond van steeds meer welbepaalde criteria. Niets aan te doen.

Stadsbestuur wil casinogebouw “afstoten”

Na ferme onderhandelingen met Jo Libeer van VOKA heeft in juni 2009 toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck dat statige gebouw aan het Casinoplein gekocht voor 1,57 miljoen euro. Men wist wel nog niet goed wat ermee aan te vangen maar uiteindelijk heeft men er in enkele lokalen de administratie van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai kunnen onderbrengen. Huurprijs 100 euro per m² (geïndexeerd). Tot maart van dit jaar was de prezonale Raad van Fluvia (brandweer) ook daar gevestigd.

Intussen vertoont nu ook de Katho/Kulak belangstelling om daar een project Digitaal Leren op te starten. En midden 2015 moet het Deeltijds Kunstonderwijs een nieuw onderdak vinden. Bepaalde klassen zitten nu in lokalen van het Middenstandhuis en betalen daar een hoge huurprijs voor (jaarlijks 52.970 euro).

Het Schepencollege wil de huurovereenkomst met het Eurodistrict nog voor één jaar verlengen. En met Katho/Kulak een kortlopende huurovereenkomst sluiten, zonder dat Stad zelf deelneemt aan het project.
Principieel wil het Schepencollege eigenlijk het gebouw “afstoten”.
Dat kan wel van alles betekenen: verkopen, in erfpacht geven of…geheel verhuren.
Kortrijkwatcher denkt dat men het gebouw kwijt wil want er dreigen weerom nogal wat kosten. Schrijnwerk buiten (100.000 euro), verwarming (120.000 euro), vluchtweg en lift (150.000 euro). Wie gaat dat kopen? Een prachtig gebouw ja, maar wat moet je ermee? (Huidig schepen Marc Lemaitre had het als raadslid over een “pralinedoos”.)
Ten tijde van de aankoop door Stad dacht men er een keer aan om daar de gemeenteraad en de politieraad te laten doorgaan. In de fameuze concertzaal. (In het gebouw is er nooit een speelzaal – een casino – geweest.)

De kostprijs van het cameraplan? Geen idee…

UPDATE
Voor het vervangen van bestaande (verouderde) camera’s is geen gemeenteraadsbeslissing nodig. Nu zal men vandaag (6 juni) wel twee camera’s aldaar vervangen, maar ook drie totaal nieuwe camera’s plaatsen in en vlakbij de tunnel onder de spoorweg in de Doorniksestraat. Terwijl de gemeenteraad van 10 juni daarover nog zijn principiële toestemming (gunstig advies) moet geven. Voor onze nieuwe burgemeester (Asap ganaamd) is dat allemaal van geen tel.

Maandag aanstaande vraagt het schepencollege aan de raadsleden om een gunstig advies voor het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen.
Het dossier is bijzonder onvolledig en onnauwkeurig.
De memorie van toelichting heeft het over 12 plaatsen plus nog “de winkelstraten”. Het exacte aantal camera’s wordt niet aangegeven maar het zou VOORLOPIG (voor dit jaar) gaan om “een twintigtal”. (Wist u dat er alleen al in de stationsomgeving nu sprake is van 15 camera’s?)
Om hoeveel ANPR-camera’s het zal gaan is ook al niet vermeld. (ANPR staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.) Tot op heden is enkel geweten dat de politie een wagen (Skoda Superb Ambiente) gaat kopen die wordt uitgerust met zo’n ANPR-camera. Geraamde kostprijs (voor het geheel?): 50.000 euro.

Het dossier (de technische studie van Optimit) rept in het geheel niet over de kosten van het project.
In de gazetten (“Het Laatste Nieuws”) had onze burgemeester het een keer over een investering van 200.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft hier al betoogd (op 15 mei) dat het gaat om een flagrant onjuiste, misleidende medededeling aan de bevolking. (De ICT-administratie vroeg trouwens al tweemaal om een budgetwijziging voor dit jaar, intussen zelfs om een verdubbeling van het ingeschreven krediet.)
Wat men telkens vergeet is dat die camera’s bijkomende en verzwaarde glasvezelkabels nodig hebben. (Voor de camera’s aan het station zijn bijvoorbeeld voor 31.772 euro bijkomende werken gepland. Glasvezel kost alleszins 150 euro per meter.) Voorts moesten er nog aanpassingen komen in de serverruimte van het stadhuis. En hoeveel heeft de dispatchingruimte bij de politie al niet gekost?

Camera’s hebben meestal een paal nodig. 1.500 euro? En een voetpadkast (1.400 euro?). En spanning (500 euro?). En een netwerk (250 euro?). En integratie en configuratie op VMS (1.000 euro?)
En weet u wat zo’n ANPR-camera-gedoe kost? (Volgens een inmiddels verouderde studie van de firma Optimit?)
– Infrastructuurwerken: 10.000 euro.
– Installatie en configuratie: 20.000 euro.
– Twee camera’s op een gemeenschappelijke paal: 50.000 euro. (Op twee afzonderlijke palen: 60.000 euro.)

Kan de burgemeester volgende maandag nu niet keer ASAP uitpakken met een bijzonder gedetailleerde kostenraming van zijn cameraplan? In eerste én tweede fase? Met de vereiste “nevenwerken” en onderhoudskosten. (Bijvoorbeeld ook voor bijkomende verlichting.)
Zodat de raadsleden tenminste weten waarover zij een gunstig advies moeten geven.

Het Kortrijks GAS-team en de kosten versus de opbrengsten (2)

Uit een vorig stuk leerden we dat de GAS-werking alhier vorig kalenderjaar 73.401 euro kostte (hoofdzakelijk of geheel en al loonlast?). Daarvan kon men 9.198 euro recupereren omdat onze GAS-ambtenaren ook dossiers behandelen van vijf andere gemeenten.

Maar in ons GAS-team is er ook nog een specifieke bemiddelingsambtenaar werkzaam: Evi Holderbeke.
Die ambtenaar behandelt specifiek dossiers van minderjarigen (jeugdcriminaliteit), en wel voor het gehele gerechtelijke arrondissement Kortrijk, voorlopig minus de politiezone MIRA. De gemeenten van die zone zullen pas in het najaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de bemiddelingsambtenaar. (Het gaat om Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.)
Evi is in het kader van het Grootstedenbeleid jaarlijks betaald met federaal geld: een subsidie van 50.139 euro. Maar dit bedrag is intussen ontoereikend gezien de toenemende anciënniteit van de betrokken ambtenaar. Evi moet nu eigenlijk 57.584 euro verdienen. Een “meerkost” van 7.550 euro.

Hierna vermelden we even het aantal dossiers dat de participerende gemeenten hebben overgemaakt bij de bemiddelaar met standplaats in Kortrijk (Evi dus) tijdens de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012. Tussen haakjes het aantal dossiers waarbij de procedure werd opgestart én afgerond. Merk de soms grote verschillen.
– Kortrijk: 50 (32)
– Roeselare: 46 (19)
– Izegem: 10 (4)
– Harelbeke: 6 (1)
– Kuurne: 4 (3)
– Oostrozebeke: 2 (nul)
– Wevelgem 1 (1)
– Deerlijk: 1 (1)
– Lendelede: 1 (1)

In het totaal liepen er in de referentieperiode dus 123 dossiers binnen en daarvan zijn er 62 “afgerond”. (27 procent van de betrokkenen reageert niet eens op een bemiddelingsaanbod.)
Kortrijk heeft – zoals overeengekomen – de meerkost inzake het loon van de bemiddelaar doorgerekend aan de participerende gemeenten: 121,78 euro per dossier (7.550 euro gedeeld door 62).

Zo.
Dat weten we dan ook weer
.

Naschrift
“Het Laatste Nieuws” (31 mei) heeft aan een aantal burgemeester uit de regio gevraagd wat zij zoal dachten van de nieuwe GAS-wet.
Uit de antwoorden van de burgemeester van Spiere-Helkijn zou men kunnen opmaken dat hij zal weigeren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de bemiddelaar. Wat als de andere gemeenten van de politiezone MIRA dat straks wel gaan doen?

Het Kortrijkse GAS-team en de kosten versus opbrengsten (1)

Kortrijk telt nu eigenlijk twee GAS-ambtenaren.
Van oudsher is Tessa Allewaert onze sanctionerende ambtenaar en sinds oktober 2012 is Catherine De Mulder-Crimont daar nu bijgekomen. Men vond dat nodig omdat het toepassingsgebied van de Gemeentelijke Administratieve Sancties is uitgebreid.

– ‘Ratione materiae’ (zo zegt men dat) omdat nu ook winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast en beledigingen (van politie) het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.
– En ook ‘ratione loci’ omdat onze Kortrijkse sanctionerende ambtenaren ook nog van dienst zijn in vijf andere gemeenten. (De pers heeft dat uit het oog verloren).
Jawel, onze Kortrijkse GAS-ambtenaren bekommeren zich ook om gevallen van overlast of overtredingen of kleine criminaliteit in Kuurne en Lendelede (behorende tot de politiezone VLAS) en Wevelgem, Ledegem en Menen (PZ Grensleie).

Reken de jaarlijkse bruto-loonlast van de GAS-ambtenaar maar op ca. 52.000 euro (waarvan specifiek ca. 34.500 euro voor de GAS-werking). De GAS-ambtenaren krijgen nog bijstand van een administratieve medewerker met een bruto-loonlast van ca. 40.000 euro.
Op het terrein kunnen in Kortrijk – naast de politie – nog 14 daartoe opgeleide ambtenaren overtredingen vaststellen. Ze behoren tot de directies Leefmilieu, Sport, Mobiliteit en Infrastructuur, en het AGB Parko.

Voor het voorbije kalenderjaar 2012 is de kost van de GAS-werking effectief gekend: 73.401 euro.
In dat jaar hebben de zes partiperende gemeenten 718 dossiers ingediend, dat is 102 euro kosten per dossier. Voor Kortrijk ging het om 622 dossiers wat dus neerkomt op 9.814 euro aan kosten. Voor Wevelgem liepen 36 dossiers binnen (3.680 euro kosten), Kuurne 34 dossiers (3.475 euro kosten), Ledegem 12 dossiers (1.226 euro kosten), Menen 8 dossiers (817 euro kosten).

De jaarrekening 2012 van Stad is tot op heden nog altijd niet gekend!
De vorig jaar daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten uit de sancties kennen we daarom niet. We weten wel wat over de geraamde GAS-ontvangsten voor dat jaar: 11.024 euro.
Ter info: voor het lopende jaar 2013 raamt men die ontvangsten véél hoger: 26.024 euro.
Volgens de begroting 2012 bedraagt de geraamde netto-kost voor de GAS-werking 79.653 euro. Voor dit jaar: 79.928 euro.

P.S.
Naast de twee GAS-ambtenaren bestaat het team nog uit een “arrondisementele” bemiddelingsambtenaar met standplaats in Kortrijk.
Daarover meer in een volgende editie van Kortrijkwatcher. Hij (zij) kost ook geld. Het is een stadslegende dat steden hun ontvangsten willen opdrijven met GAS.