IMOG houdt zijn woord niet !

De intercommunale IMOG staat in voor de verwerking van het afval van elf gemeenten uit onze regio. (Eigenaardig: ook Kruishoutem).
Volgens “Het Laatste Nieuws” van vandaag zou het bestuur (het directiecomité?) beslist hebben om de prijs van de huisvuilzakken te verhogen: van 1,30 euro naar 1,60 euro.
Onze ervaring is dat dit soort zaken een meer dan gewone opschudding veroorzaken bij de burger en niet in het minst bij vele gemeenteraadsleden. Zo laat onze schepen van Milieu Bert Herrewyn (lid van het directoiecomité van IMOG) al vandaag in voormelde gazet weten dat hij die prijsverhoging niet zal toepassen in onze geliefde stede. Hij wil ten hoogste een indexaanpassing tolereren van 20 cent. 1,50 euro dus in plaats van 1,60.

Kortrijkwatcher wil de gemoederen bij de bevolking en onze bestuurders nog meer opzwepen door een citaat weer te geven uit het “Strategie- en Actieplan 2013” van IMOG.
Op pag. 14 staat dit te lezen: “Er werd het engagement gesteld om de kostprijs van de restafvalzak VOOR DE REST VAN DE LEGISLATUUR op 1,30 euro te houden.”
En nu we toch bezig zijn, nog enkele wetenswaardigheden.

IMOG zelf raamt voor Kortrijk de IMOG-uitgaven voor dit jaar op 4,6 miljoen euro. Een stijging van 5,99 procent. De netto-uitgaven zouden 2,77 miljoen euro bedragen.

Uit het Kortrijkse budget 2013 leren we dat Stad bij IMOG huisvuilzakken zal kopen ter waarde van 205.885 euro. En verkopen voor 1.482.24 euro. Winst: 1,27 miljoen.

Maar wat betalen we aan IMOG volgens ons eigenste stadsbegrotingsdocument 2013?
– Milieuheffing: 142.932 euro.
– Deelname in de exploitatiekosten: 911.724 euro.
– Deelname in de beheerskosten: 70.536 euro.
– Bijdrage (schulduitgave): 3.291.661 euro.
Totaal: 4,41 miljoen.

De “exploitatie/ophaling afval” kost ons bruto in het totaal: 6,1 miljoen (werkingskosten en personeel inbegrepen, maar zonder de investeringen).
Vanwege de opbrengst van de huisvuilzakken en de retributie op de ophaling van bedrijfsafval (654.560 euro) bedraagt de netto-afvalkost 3,98 miljoen euro.

Zo.
Dat weten we dan alweer.

P.S.
Kortrijkse raadsleden die lid zijn van Raad van Bestuur van IMOG: Bert Herrewyn (SP.A), Eline Brugman (VLD), Kelly Detavernier (N-VA), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieven Lybeer (CD&V).
De 21 leden van de Raad van Bestuur worden maandelijks bijeengeroepen. Voor een etentje.