Belasting op geldautomaten komt er aan…

Begin deze maand heeft het schepencollege het reglement van de nieuwe heffing vastgesteld.
MAAR WIE HEEFT DAT NU EIGENLIJK BEDACHT?? BINNEN DE TRIPARTITE?

In de zitting van juli zal de meerderheid in de gemeenteraad deze – ja ! – geheel nieuwe belasting gedwee goedkeuren. De VLD’ers “met de dood in hart”? (VLD is toch nu opnieuw de term “pestbelastingen” aan het uitvinden?)

Hiermee heeft de tripartite (met aan het hoofd een liberale burgemeester) dus twee geheel nieuwe bedrijfsonvriendelijke belastingen ingevoerd. (De andere is de zgn. ‘verblijfsheffing’ die hotels moeten betalen per bezette kamer.)
De belasting op geldautomaten van bank- en financieringsinstellingen zal 500 euro per apparaat en per jaar bedragen. En dit ongeacht de datum waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt. Als de belasting ambtshalve wordt ingekohierd (bijvoorbeeld bij gebrek aan aangifte door de bankinstelling) verhoogt de heffing met 25 procent.

Hoe motiveert het nieuwe bestuur de invoering van deze belasting?
“Bank- en financieringsinstellingen creëren door de invoering van geldautomaten extra risico’s en deze vergen bijgevolg extra toezicht qua veiligheid.”
In een eerdere gemeenteraad achtte burgemeester Van Quickenborne (VLD) de heffing ook nodig omdat de stoep in de buurt van cash-automaten vlugger vervuild geraakt en dientengevolge meer optreden vergt van onze reinigingsdiensten. (Niet bedoeld als klucht hoor. Hij meent dat. Eerlijk gezegd.)

In de (eerste) begroting 2013 raamt men de opbrengst van de heffing op 25.000 euro.
(Volgens “tomtom” – op Tinternet – zijn er in Kortrijk 35 plaatsen waar men één of meer geldautomaten kan vinden.)

P.S.
Volgens het stadsbudget 2013 (dat nog kan veranderen) stijgt de opbrengst van de “belastingen op ondernemingen” van ca. 1,1 miljoen naar 1,7 miljoen euro.
En het totaal van de belastingen en retributies loopt op van 57,9 miljoen naar 62 miljoen.
Kortrijkwatcher wil dit nog wel een keer of twee – zelfs drie desnoods – herhalen omdat:
1) de gemiddelde en andere Kortrijkzanen dit alles – een gevolg van de “embedded press” – gewoon niet weten.
2) het bestuursakkoord van de tripartite (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) heeft beloofd dat men “sober gaat besturen zonder één euro belastingverhogingen voor mensen en bedrijven”.

Bon.
Dat fragment uit het PNK is dus een dikke leugen.