Open zwembad bij “warmtegolf” ‘s avonds langer open

Als de weersvoorspelling (van het KMI?) gewaagt dat de temperatuur gedurende drie dagen achtereen (waar?) minstens zal oplopen tot 25 graden kan de directie Sport beslissen om het open zwembad aan de Abdijkaai open te houden tot middernacht! Ja!
Men zal dan ook extra animatie voorzien.

P.S.
De term “warmtegolf” is geen wetenschappelijke term.
Het KMI spreekt van een “hittegolf” als de temperatuur gedurende vijf opeenvolgende dagen minstens 25°C bedraagt waarbij men gedurende drie dagen minstens 30°C kan optekenen.

Bijzondere politieraad na twee schorsingen opgeheven en uitgesteld

Vandaag kwam in het stadhuis om 20 uur een bijzondere politieraad bijeen. Die zou gewijd worden aan een auditverslag van de politiezone VLAS, een voorontwerp althans van dit rapport. Men is niet eens aan het onderwerp toegekomen.
In een lang betoog liet Patrick Jolie (CD&V) horen dat hij het komende debat onzinnig vindt. Niet iedereen beschikt over dezelfde informatie.
Ten eerste is er pas deze middag bij de raadsleden een e-mail binnengelopen (een bijlage 3) inhoudende de repliek van de korpschef Stefaan Eeckhout op het auditverslag.
Een aantal raadsleden hebben van dit document niet eens kunnen kennis nemen, of konden het nog niet grondig doornemen. (Een raadslid beweert dat hij die mail niet heeft ontvangen.)
Ten tweede zouden de auditoren ook al hun zeg hebben gedaan over de repliek van de korpschef, en daar hebben de raadsleden geeneens weet van.
En ten derde – en bovenal – zou er dus al een definitief auditrapport bestaan en rondcirculeren, terwijl de raadsleden enkel een voorontwerp in handen kregen.

Patrick Jolie vindt dit alles dus niet correct en vraagt om een nieuwe politieraad over twee weken, waarbij alle raadsleden zouden beschikken over alle documenten.
Na nog wat gehakketak (waarbij ook CD&V-raadslid Stefaan Bral een duit in het zakje doet) vraagt Kuurnes raadsid Johan Schietgat (van CD&V-obediëntie, en dat is niet zonder belang) de schorsing van de vergadering. Het is al 20u50.
Na tien minuten hervat de voorzitter van de politieraad VLD-burgemeester Vincent van Quickenborne zonder verpinken de zitting. De CD&V-fractie plus de vertegenwoordiger van Groen (Catherine Matthieu) verlaten de zaal.
Nu vraagt niemand minder dan Kuurnes burgemeester Francis Benoit (CD&V) – lid van het politiecollege – om een schorsing.
Vincent Van Quickenborne houdt in een apart zaaltje (het ‘salonske’ genaamd) een tamelijk lange bijeenkomst met de andere burgemeesters van de zone en de fractieleiders (Arne Vandendriessche van de Kortrijkse VLD is er niet). Slaat daarna nog een praatje met zijn liberale en socialistische getrouwen.

Om 21u08 valt het verdict.
De vergadering wordt opgeheven en er komt een nieuwe zitting op 21 mei gewijd aan het volledige auditverslag, inclusief het “verbeteringsplan” van de korpschef.
Patrick Jolie haalt zijn slag thuis. Vincent Van Quickenborne doet (of haalt?) verhaal bij de pers, in woord en beeld.

Veel vacante betrekkingen in ons gemeentelijk onderwijs

Heel veel, ja, maar allemaal deeltijds.
In de Gemeentelijke Basischool gaat het wel om een aantal betrekkingen (16?) voor 24 uren en één keer voor 36 uren (een ICT-coördinator).
In het Stedelijk Conservatorium gaat het om 20 deeltijdse betrekkingen gaande van 1 uur over 13 en 17 tot 19 lesuren.
In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten:
– lagere graad: 10 betrekkingen voor een totale opdracht van 37 uren;
– middelbare graad: 11 betrekkingen, meestal slechts voor 1 lesuur
Рhogere en specialisatiegraad: 10 betrekkingen waarvan ̩̩n voor 8 uren (de ICT-co̦rdinator).

Best eigenaardig lijkt ons dat die vacante betrekkingen (enkel??) medegedeeld worden aan personeelsleden die per 1 januari van volgend schooljaar de voorwaarden voor een vaste benoeming vervullen. Even de N-VA-schepen van onderwijs bellen?