Een ASAP-gemeenteraad

Maandag 10 juni alweer gemeenteraadsdag, met een heel drukke agenda.
Jaarverslagen van zeven gemeentelijke VZW’s, twee Autonome Gemeentebedrijven, drie intercommumales.
Normaliter komen die jaarverslagen al aan bod in de gemeenteraad van mei, maar de nieuwe tripartite (met een burgemeester wiens koosnaam Asap is) heeft komaf gemaakt met die aloude en goede traditie.
In de vorige bestuursperiode kwam ook altijd in de maand mei de begrotingsrekening en jaarrekening van Stad (van het vorige jaar) ter sprake. Welnu, dat punt is zelfs nog niet geagendeerd in de zitting van deze maand juni !

Opmerkelijk nog is dat er nog steeds geen eerste budgetwijziging 2013 is neergelegd. Nochtans nodig om bepaalde beleidsdaden uit te voeren.
En waar blijft het nieuwe belastingsreglement op geldautomaten? In stilte afgevoerd? (“Asap” betekende voor dit punt: goedkeuring ten laatste in mei.)

P.S.
– Een drukke agenda wil nog niet zeggen dat deze zitting dan lang zal duren. Die jaarverslagen worden door de raadsleden nauwelijks ingekeken, of zelfs niet verstaan (die van FIGGA bijvoorbeeld).
– Men kan wel wat tumult verwachten rondom het punt over de verkaveling Langwater.
Misschien ook over het plaatsen van camera’s in publiek domein. (Kostprijzen en budget voor het gehele plan: niet vermeld.)
– Men zal weer wat gemeenteraadsleden afgevaardigen naar Algemene Vergaderingen van intercommunales. Gaan die daar wel naartoe? (Niemand vraagt zich dat af.) Waarom brengen ze nooit enig verslag uit van hun werkzaamheden (tussenkomsten, stemgedrag)?