Geen haan die daar naar kraait…

Hier is al eens gewag gemaakt van het feit dat zowel de ontvanger als de stadssecretaris een keer geweigerd hebben om een betaalbaarstelling uit te voeren. Het schepencollege heeft dan maar op eigen verantwoordelijkheid de overrulingsprocedure toegepast en bijv. receptiekosten ten bedrage van ca. 24.000 euro toch uitbetaald. Tot op heden nog geen reactie gezien van de onze Kortrijkse provinciegouverneur. Intussen heeft het College in de periode VOOR de goedkeuring van de begroting 2013 nog onwettige uitgaven gedaan: de uitbetaling van een overbruggingskrediet (1,2 miljoen euro) aan het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK), bijvoorbeeld.

De goedkeuring van het budget 2013 liet drie maanden op zich wachten. Zogezegd omdat men de uitslag van de actie “Kortrijk Spreekt” wou afwachten. Tot zolang kon het schepencollege enkel verplichte uitgaven in gewone dienst verrichten. Lonen uitbetalen bijvoorbeeld. Maar zeker geen buitengewone uitgaven (investeringen) doen.
Het schepencollege heeft op 4 februari een laatste betaalbaarstelling gedaan voor bestelbons (1,4 miljoen) en aanrekeningen (115.000 euro) die sloegen op transacties van vorig jaar. Van het vorige bestuur dus.

Nochtans zijn er later toch nog nog betaalbaarstellingen uitgevoerd die sloegen op buitengewone uitgaven, van dit jaar dus – naar men mag aannemen.
Zelfs nog letterlijk op de dag (namiddag) van de (avondlijke) gemeenteraad die de begroting moest goedkeuren: op 25 maart voor 181.428 euro.
Verder nog op 25 februari (597.786 euro), 4 maart (413.281 euro), 11 maart (228.708 euro), 18 maart (403.986 euro).
Waarop sloegen die investeringsuitgaven??
Heeft de ontvanger (financieel beheerder) daar een visum aan verleend?
En heeft de secretaris die betalingsopdrachten ondertekend?