Over de ware kostprijs van het cameraplan

We gaan dat nooit helemaal te weten komen wat het cameratoezicht op publiek domein in het centrum (en nog veel later in de deelgemeenten?) zal kosten.
Gemeentebesturen die cameratoezicht installeren doen daar altijd en overal heel geheimzinnig over. Dat komt omdat bestuurders in gemoede wel beseffen dat het met de proportionele verhouding tussen het middel (o.a. de gigantische kosten) en het resultaat (het doel) beneden alle peil blijft. Plus vervolgens het absurde, het onhoudbare van het camerabeleid beginnen in te zien: na één (1) steeds meer camera’s nodig, overal en altijd…
(Gaan we naar 40?)

Wat zegt onze burgemeester dus in “Het Laatste Nieuws” van vandaag nu weer eens over kostprijs van zijn cameraplan?
Althans over de eerste fase daarvan, waarbij men 20 camera’s (6 vervangingen) gaat installeren in de binnenstad? Dat dit alles een investering vergt van 200.000 euro. Dat is dus een geraamd bedrag, gewoon een volstrekt arbitraire post in de begroting 2013.
Onze ’embedded press’ noteert dat dan. Zomaar. En wij Kortrijkzanen slikken die info.
Het is wel afwachten geblazen tot we de werkelijke prijs voor de plaatsing en levering van die camera’s kennen. En later nog de prijs bij de oplevering, met de meerwerken.
De zaak moet nog voorkomen in de gemeenteraad van juni. Er is nu sprake van een gunning aan de firma RTS van Ieper voor een bedrag van 111.242 euro, maar we weten helaas niet waar die factuur op slaat.

Vincent Van Quickenborne (van de VLD) verzwijgt iets voor zijn onderdanen. Geeft onvolledige informatie. Houdt informatie achter. En dat is niet schoon. Het is niet wijs. Dat is bijna leugenachtig. Een burgervader zou dat niet mogen doen. En onze Papieren Perse moet dat nu ook niet in de hand werken.

Om de WERKING van die nieuwe camera’s mogelijk te maken moet de bestaande glasvezelring “verzwaard” worden, is er bijkomende glasvezel nodig en moeten er nieuwe aansluitingen komen naar de dispatching van de politie. De geraamde kostprijs hiervoor bedraagt ca. 150.000 euro (incl. BTW). De ICT-administratie stelt nu al voor om de begrotingspost van 200.000 euro bij een aanstaande budgetwijziging te verhogen met 100.000 euro.
Waarom zegt burgervader dat niet? Vriendelijk en gemoedelijk – zoals hij is – aan ons, wij allen?
(En waarom laat onze Plaatselijke Perse zich bij dit soort uitlatingen van de nieuwe tripartite steeds onbetuigd?)

Altijd opnieuw verzwijgen voorstanders van cameratoezicht op niet-besloten plaatsen de “nevenkosten”. Hier nu die voor de datatransmissie.
Er zijn nog andere. Die nieuwe dispatchingruimte in het politiecommissariaat! Hoeveel heeft die gekost? Volgens onze – moeizaam bij elkaar gezochte – gegevens: 204.000 euro. Men heeft dat nu vergeten. En met de nieuwe camera’s zal die ruimte wellicht nog moeten geoptimaliseerd? (Is het aantal tv-schermen van de LED-wall wel voldoende?)

Nog vergeten indirecte kosten? Ja.
De studiekosten voor het cameraplan gemaakt door het bureau Optimit uit Mechelen. Kortrijkwatcher kent die niet.

O ja…
De (vernieuwde) serverruimte in het stadhuis vergt ook wat aanpassingen vanwege de uitbreiding van het camera-netwerk. Voor 30.769 euro (incl. BTW) vanwege noodzakelijke aansluitpunten, schijvenkabinetten, enz.

Zeg.
Burgervader Asap vergat nog iets te vertellen aan ons allemaal, via “Het Laatste Nieuws”.
De politie gaat een nieuwe anonieme interventie-wagen kopen met een ANPR-camera die nummerplaten zal kunnen detecteren. Type van de wagen: Skoda Superb Ambiente.
De firma Lamaire Motors uit Heule (die zowat het monopolie bezit voor het leveren van wagens aan de politie) vraagt 39.503 euro (BTW inclusief). De geraamde prijs was 50.000 euro. Mogen we veronderstellen dat het verschil slaat op de kostprijs voor de verborgen camera aan boord?

P.S.
De door de burgemeester in HLN voorgestelde plannen verschillen danig van de nota van de korpschef uit 2011 en het cameraplan van Optimit, voorgesteld begin 2012. Ook dat schept verwarring.
Er is een zogenaamd ICT-raamcontract 2013-2017 met een lot 11 waarbij men de totaalprijs voor het leveren en plaatsen van cameratoezicht in de politiezone VLAS (twee camera’s in Kuurne, niet 1 voor Lendelede!) schat op 847.943 euro. Stad zou de kosten spreiden over zes boekjaren.
In het budget 2013 dient men de uitgaven voor cameratoezicht te zoeken op de post 104/742-53 (investeringen) maar ook op art. 104/123-13 (gewone uitgaven). Niet gemakkelijk om bij te houden.