KVK heeft geld nodig (2)

Onze Koninklijke Voetbalclub ter stede krijgt dit jaar van Stad (dat is van ons) als bijdrage in de werkingskosten 215.197 euro. En nu ook de onmiddellijke uitbetaling van zes maal 150.000 euro voor de investeringen. Plus de beschikking over de niet-gebruikte investeringsgelden (172.000 euro). Plus dan nog de jaarlijkse zgn. “sponsoring” van 35.000 euro. Afgerond totaal: 1.322.000 euro. Voor onze Kerels !
Maar KVK is van plan om nog voor de aanvang van het volgende seizoen heelwat werken te laten uitvoeren.

Kortrijkwatcher kreeg daarvan een overzicht in handen.
– Voor de werken aan tribune 2 (dak en gradins): 510.068 euro.
– Voor de werken aan tribune 4 (betonrot): 9.000 euro.
– Extra verlichting: 144.302 euro.
– Ledboarding: 500.000 euro.
– Aanpassing elektriciteitsnet: 87.000 euro.
– VIP-ruimte onder tribune 1, uitbreiding seats, TV-platform, extra kantines: 607.650 euro.
Geraamd totaal van al deze investeringen: 1.858.020 euro. Exclusief BTW.

Bepaalde investeringen moeten geld opbrengen.
Het aantal seats bijv. gaat van 462 naar circa 800. Men fluistert dat een jaarabonnement voor die seats 1.300 euro zal kosten. Voor de gewone supporter zullen de vakken C, D, F te duur uitvallen. Opschuiven dan maar naar de slecht gelegen vakken A, B, C en H ??
In het totaal hoopt de cvba “Kortrijk Voetbalt” volgend seizoen op 250.000 euro nieuwe inkomsten en vanaf het jaar nadien op minstens 500.000 euro.
Het aan Stad voorgelegde businessplan (dat gold tot 2017) is aan een hernieuwde versie toe.

P.S.
De pers (die van de dode bomen én ook die van de elektromagnetische stralingen) vertelt weer niks over de financiële toestand van de club.
Die stand van zaken is nochtans ter sprake gekomen op de persconferentie van vorige vrijdag. Geen vuiltje aan de lucht. Men deed zelfs smalend over de balanscijfers die kortrijkwatcher publiceerde. Die schulden ten belope van 3,6 miljoen euro bijvoorbeeld.
“Wie het heeft over de schulden moet ook melding maken van de winsten,” aldus de grote baas Luc Demeyere.
Welnu, KW is bereid om dat nog een keer doen. De bedrijfswinst (verlies dus) bedraagt volgens de laatste jaarrekening -62.734 euro. Het over te dragen verlies -480.616 euro. Zie de website van de Nationale Bank.
Die winsten waarover de grote baas het heeft slaan waarschijnlijk op enkele recente “gelukkige toevalligheden”: twee keer PO 1 spelen, bekerfinale, inkomsten uit transfers.