Stemgedrag over kandidaten: enkele vaststellingen

Vanwege de hernieuwing van de gemeenteraad moest er tijdens de laatste zitting (15 april) gestemd over de voordrachten van kandidaten voor niet minder dan 15 organisaties of instellingen. Bij 11 daarvan daagden er meerdere kandidaten op.
Zeker bij die stemmingen met meerdere kandidaten zijn een paar opvallende vaststellingen te maken.

De nieuwe tripatite stemt zeer gedisciplineerd.
De coalitie VLD, N-VA, SP.A beschikt samen over 22 zetels. Welnu, de kandidaten van deze partijen kregen allemaal netjes die 22 stemmen. Niemand verstrooid! Niemand op de verkeerde knop geduwd.

– El Azzouzi Jamal (SP.A): Ondernemerscentrum Kortrijk NV
– Scherpereel Rudolphe (N-VA-schepen): Ondernemerscentrum Kortrijk NV
– Roosen Phyllis (SP.A): Sinergiek
– Roosen Phyllis (SP.A): plaatsvervangend vertegenwoordiger AV van het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
– Herrewyn Bert (SP.A-schepen): afgevaardigde voor de beleidsgroep van het Welzijnsconsortium
– Billiet Frank: (N-VA, geen raadslid): XPO
– Maddens Wout (VLD-schepen): Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
– Van Quickenborne Vincent (VLD-burgemeester): Designregio Kortrijk (Merkwaardig: de term design en designstad is bewust geschrapt in het bestuursakkoord…)

De nieuwe tripartite krijgt zo nu en dan zelfs stemmen vanuit de oppositie !
De oppositie beschikt over 19 zetels: CD&V (15), Groen (2), VB (2).
De tripartite over 22 zetels: VLD (9), N-VA (7), SP.A (6).
Ter zitting telkens 40 stemmen uitgebracht. Eén kandidaat van de meerderheid kreeg zelfs twaalf stemmen van de minderheidspartijen…

– Allijns Wouter (VLD): 27 stemmen (Ondernemerscentrum Kortrijk NV)
– De Coene Philippe (SP.A-schepen) 24 stemmen (Synergiek)
– De Coene Philippe (SP.A-schepen): 24 stemmen (Welzijnsconsortium)
– Scherpereel Rudolphe (N-VA-schepen): 26 stemmen (XPO)
– Maes Frederik (NV-A, geen raadslid): 27 stemmen (Handelsdisrict)
– Coopman Dirk (NV-A, geen raadslid): 34 stemmen op 40 (Handelsdistrict, plaatsvervangend lid)
– You-Ala Sliman (SP.A): 23 stemmen (Centrum voor Basiseducatie)
– Bulcaen Tomas (kabinetslid SP.A-schepen De Coene): 23 stemmen (LOGO, plaatsvervangend lid)
– Lecluyse Steven (N-VA, geen raadslid): 30 stemmen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen, plaaatsvervangend lid)
– Mayeur Ruben (kabinetslid SP.A-schepen De Coene): 32 stemmen (De LIJN, plaatsvervangend lid)

De meerderheid gunt de oppositie evenwel geen mandaten !
(Toen de VLD en/of de SP.A vroeger in de oppositie zaten schreeuwden die fracties daarover moord en brand…)

– In de meeste gevallen kregen kandidaten van de oppositie (zoals Franceska Verhenne, Lieven Lybeer, Francis Rodenbach van de CD&V) af te rekenen met 20 of 21 nee-stemmen en 4 of 5 onthoudingen. Franceska Verhenne (voormalig OCMW-voorzitter) een keer 24 nee-stemmen.
РZelfs een keer 30 nee-stemmen! Voor Bart Caron (Groen) als kandidaat-vertegenwoordiger in de AV van XPO. Thomas Holvoet (Groen-OCMW-raadslid): 25 nee-stemmen. En andere kandidaten van Groen (Bart Rog̩ en Matti Vandemaele, geen raadleden) kregen 26 nee-stemmen te verduren. (Navrant, als men bedenkt dat SP.A en Groen in de vorige bestuursperiode met de SP.A de zgn. Progressieve Fractie vormden.)
– Raadslid Maarten Seynaeve van Het Vlaams Belang blijft in het verdomhoekje zitten: 29 nee-stemmen tegen zijn kandidatuur voor het Handelsdistrict. Alhoewel toch nog drie ja-stemmen, terwijl de fractie slechts twee leden kent.

Bij welke kandidaten vielen het hoogste aantal onthoudingen te noteren?
– Tien onthoudingen bij een kandidatuur van Franceska Verhenne.
– Negen onthoudingen voor Rudolphe Scherpereel, Wouter Allijns, Matti Vandemaele.

De verkiezing van de vertegenwoordigers bij de AV van het PWA
Speciaal geval. Er waren dan ook zes vertegenwoordigers mogelijk. Zeven kandidaten. Die van het VB heeft het niet gehaald.
Hier kregen Philippe Avijn (38 stemmen), Lieven Lybeer (37 stemmen) als vroegere bestuursleden wel steun vanuit de nieuwe meerderheid. (Maar is dat PWA niet ten dode opgeschreven?)