De steunverlening van het OCMW in cijfers (2)

Misschien nog wat mogelijke misvattingen uit de wereld helpen?…

Aantal ingeschreven allochtonen
2010: 4.310 (5,76 procent van de bevolking)
2011: 4.591 (6,10 procent)
2012: 4.547 (6,05 procent)
De “kaap” van de 5% is overschreden in 2008 met 3.793 personen (5,1 procent)
In 2012: 1.792 personen uit EU en 1.065 uit Afrikaans land.

Aantal asielzoekers met tussen haakjes het aantal dat een vorm van OCMW-steun krijgt
2010: 374 (80)
2011: 479 (80)
2012: 574 (75)
Een topjaar was 2005 met 1034 personen. Daarna telkenjare gestage daling. In 2009 nog 451 asielzoekers.

Aantal dossiers leefloon
2010: 1.141
2011: 1.105
2012: 1.102

Aantal dossiers equivalent leefloon
Personen die niet voldoen aan leeftijds- en nationaliteitsvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen toch beroep doen op equivalent leefloon.
2010: 569
2011: 609
2012: 537

Nationaliteit rechthebbenden leefloon
Belg: 72,60 procent
Omringende landen (NL, D, F, GB): 3,07 procent
EU: 1,88 procent
Niet-Belg/niet EU: 1,88 procent

Steun medische kosten
2010: 732
2011: 742
2012: 717

Steun huur en huurwaarborg
2010: 304
2011: 289
2012: 180

Bron
Jaarverslag OCMW 2012