“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (1)

Kersvers VLD-raadslid Arne Vandendriessche heeft dat graag, dat men hem “gewoon Arne” noemt.
Maar in menig opzicht is hij niet erg gewoon.
– Om te beginnen is onze Arne zowat het jongste raadslid in de nieuwe gemeenteraad.
– Ten tweede is hij waarlijk DE poulain van onze burgemeester. (Toen Vincent Van Quickenborne minister van Pensioenen was, kreeg Arne van de minister een halftijdse opdracht op het kabinet.)
– (Ten derde is hij een marketeer. Geen politicus. Beetje reclamejongen. Bon. Zegt zomaar iets. En dan weer niks.)

Dat poulainschap gaat dusdanig ver dat onze plaatselijke embedded Kortrijkse perse de gewone Arne zowat aanziet als de spreekbuis van de VLD-fractie én van de burgemeester. Als Arne ietwat schrijft op zijn blog (“Mijn Gedacht”) is het zelfs zo dat onze nieuwe burgemeester Quickie (nu ASAP genaamd) daarvan via Twitter en Facebook prompt kond doet aan het gehele wereldwijde internet. Andere leden van het College Van Burgemeester en Schepenen horen daar dan ook van. (LOL hoor.)

Refereren naar kortrijkwatcher doet Q nooit. (De actie “Kortrijk spreekt” telt hier niet.)
Vandaar dat kortrijkwatcher zich verplicht voelt om vooralsnog uitgebreid aandacht te besteden aan het verschijnsel Arne.

In zijn laatste blogstuk komt de auteur wat scherper uit de hoek dan gewoonlijk. Arne is namelijk gewoon danig gefrustreerd geraakt over het gevoerde evenementenbeleid. Bestempelt het als een “kl*te warboel”(sic). Hij stelt daarbij gelijk voor om een specifieke “dienst evenementen” op te richten en wil meteen ook het budget voor grote evenementen met 30 procent te verlagen. Het artikel vergt heelwat aanmerkingen van onze gemeenteraadwatcher.

Eerst nog dit.
“Gewoon Arne” heeft wel een héél bijzondere kijk op zijn functioneren als raadslid. Zo heeft hij in de Raad bij de pas gevoerde begrotingsbesprekingen zijn mond niet open gedaan. Dus totaal niet voorgesteld om te komen tot een nieuwe organisatie van de diensten, noch gevraagd om het budget voor evenementen drastisch in te perken. Nochtans – en hij vertelt dat op zijn weblog zonder blikken of blozen – vormt raadslid Arne naar eigen zeggen samen met de schepenen Ann Vandersteene en Bert Herrewyn een “informeel politiek feestcomité”! Daarin bespreekt het drietal de opkomende evenementen en evalueren wat voorbij is. Arne vervoegt hiermee als raadslid de uitvoerende macht en miskent dientengevolge de functie en de hoofdtaak van een gewoon raadslid: het beleid van het Schepencollege controleren.

In zijn kritiek op het in het verleden gevoerde (‘warrige, versnipperde’) beleid vergeet Vandendriessche compleet te vermelden dat de verantwoordelijkheid hiervoor volledig berust bij de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) die werd en in feite nog tot in mei wordt geleid (nou ja…) door zijn VLD-partijgenoot Koen Byttebier (nu schepen).
Arne weet ook niet alles. En heeft het soms enigszins verkeerd voor.

Over dit alles en nog veel meer gaat het in een volgend stuk in onze electronische krant…

P.S.
Blijft Arne wel een politieker?