Stad schrapt en verhoogt en verschuift toelagen

Vooreerst dit: (in verband met wat de pers u weer vertelt):

De begrote toelagen van dit jaar zijn in hun totaliteit ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar: 33.497.121 euro tegenover 33.429.072 euro.
Nochtans titelt de plaatselijke ’embedded press’ (in dit geval “Het Nieuwsblad” van 30 maart): “Stad bespaart ook op toelagen”. Hierna uitleg.

Persjongen concludeert dan in samenspraak met de schepen van Financiën dat de nieuwe tripartite inzake die overdrachten voor een half miljoen euro heeft bespaard.
Maar weet zo’n embedded persjongen dat dan niet? Dat dit niet helemaal juist is? Dat hij zorgvuldiger moet schrijven op zo’n menigvuldig gedrukt papier?

De raadsleden kregen van de dienst Financiën nochtans wél een lijstje van zogenaamde bezuinigingen over de overdrachtuitgaven ter waarde van niet minder dan 864.589 euro. Volkomen fake, en wel hierom.

Een aantal toelagen zijn dus verhoogd.
We vermelden enkele sterke stijgers.
– Werkingstoelage KVK: 212.500 / 215.197.
– Lokale economie (starters, handelszones): 52.965 / 70.000.
– Hoogstaande sportmanifestaties: 40.000 / 110.000.
– OCMW: 10.383.673 / 11.107.183.
– Premies veilig en duurzaam wonen: 750.000 / 775.950 euro.
– Toelage Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK): 250.000 / 457.566 euro.
Nieuw is de ondersteuning van de vzw Arktos/Jenga: een totaal van 41.000 euro !

Ja, er zijn wel een aantal ECHTE besparingen.
Dat wel zeggen: toelagen van vorig jaar die gewoon geheel en al zijn geschrapt.
– Het trommel- en klaroenkorps van de brandweer verliest zijn jaarlijkse subsidie van 248 euro.
– De perskring krijgt geen 279 euro meer.
– Geen premies meer voor hoogstammige fruitbomen (500 euro weg!)
– Voor de jumelages met zustergemeenten is het bedrag van 4.363 euro geschrapt. (Dit is in tegenspraak met wat in het Plan Nieuw Kortrijk staat. Men wil de warme relaties onderhouden.)
– Geen geld meer voor de milieuraad (2.950 euro).
– De luchthaven Kortrijk-Wevelgem verliest 19.000 euro.
– Geen geboortepremies meer (16.000 euro).
– Geen geld meer voor inbraakbeveiliging (91.554 euro).
– POM West-Vlaanderen verliest 36.691 euro.

Een aantal bestaande toelagen zijn niettemin opvallend verlaagd.
En bij sommige daarvan kan men de wenkbrauwen fronsen. Maar Catherine Waelkens, onze nieuwe schepen van Financiën, heeft daar een goede algemene uitleg voor: “Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet meer uit.” (Dit adagium hangt nu ad valvas uit in de KW-redactielokalen.)
– Premies sociaal woonpatrimonium: van 150.000 euro gedaald naar 47.250 euro.
– Allerhande bijdragen inzake milieu: 40.000 / 26.734.
– Idem in de rubriek jeugd: 725.000 / 645.161.
(Voor fuifondersteuning gaat men van 20.000 naar 4.500 euro. VZW Habbekrats van 100.000 naar 80.000.)
– Gevelrenovatie: 160.000 / 80.000.
– Gebiedswerking: 60.000 / 37.018.

En dan hebben we af te rekenen met de VALSE, vermeende besparingen.
Hier gaat het om bedragen die Stad voorheen uitkeerde maar dewelke men nu heeft doorgeschoven naar andere organisaties.
– De vzw Mobiel krijgt geen 70.000 euro meer. Maar dat bedrag moet voortaan met verhoogde parkeergelden opgehoest door het gemeentebedrijf PARKO.
– De drie organisaties voor armoedebestrijding (De Kier, Emmanuel, A’ksie) moeten voortaan hun steun (drie maal 5.000 euro) gaan zoeken bij het OCMW.
– Hetzelfde geldt voor een serie sociale organisaties (zoals Stimulans, Welzijnsconsortium, nachtopvang). Hier moet het OCMW voortaan opdraaien voor een totaal bedrag van 97.627 euro.
– De VZW FIK (Feest In Kortrijk) – die toch niet werkte – ziet zijn subsidies dalen van 223.100 euro naar 150.000 euro. Maar evenementen zoals de kerstmarkt geraken wel betaald uit andere begrotingsposten of middels personeelsuitgaven.
– Het Fonds voor Sociaal Kapitaal verlaagt van 162.500 euro naar 58.589 euro, maar het fonds functioneerde toch niet (er liepen bitter weinig projecten binnen).