Over de nieuwe belastingen en andere verhoogde ontvangsten

UPDATE
Zie onderaan.

De nieuwe tripartite (VLD, N-VA, SP.A) is er handig in geslaagd om de locale pers als volkomen “embedded” te behandelen. Het nieuwe buzzwoord dat middels de persbabbels in de kranten (en dus bij de lezer) blijft hangen is: “besparingen“. Ja. Kijk eens. Aan de uitgavenzijde is er ten opzichte van de begroting van vorig jaar ca. 791.000 euro “bespaard”. Aan de zijde van de ontvangsten zien we evenwel het totale bedrag stijgen met niet minder dan 4,2 miljoen euro. Lees je niet in de gazetten…

Er zijn dus twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd, een verwezenlijking die men allerminst verwacht van een liberale burgemeester. Om de zaak te verbloemen spreekt men van “heffingen”.
* In het budget 2013 staat nu een “verblijfsheffing” ingeschreven voor een bedrag van 170.000 euro. Hotels zullen voortaan 2 euro per overnachting doorstorten aan Stad.
* Daarnaast is er nog een “heffing op bank- en financieringsinstellingen”. Verwachte opbrengst: 25.000 euro. Het gaat hier om een taks op geldautomaten! Het desbetreffende reglement is evenwel nog niet gekend. (Het motief voor deze heffing is potsierlijk: in de buurt van deze cash-automaten moet er wat meer gekuist worden en is er politietoezicht nodig.)

Onder deze nieuwe coalitie – nogmaals: geleid door een liberale burgemeester – zijn opbrengsten uit “de belastingen op ondernemingen” opvallend gestegen. Afgerond: van 1 miljoen naar 1,7 miljoen euro. Merkwaardige stijgers zijn hier “de belasting op taxi-bedrijven” (van 5.000 naar 22.000 euro) en “de belasting op gebruik van openbare weg voor publiciteit” (van 800.000 naar 1,1 miljoen). Onder die laatst vermelde belasting steken de ontvangsten van de belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk die naar verluidt dit jaar 500.000 euro zou opbrengen.

De ontvangsten uit “belastingen of retributies voor het gebruik van openbaar domein” zijn ook opgelopen: van 3,3 miljoen naar 4,2 miljoen. Volgende maandag kan de gemeenteraad eindelijk het budget 2013 bespreken. Misschien krijgen we dan wat uitleg over het feit dat de belastingontvangsten op het plaatsen van terrassen van 24.000 stijgen naar 52.000 euro. En de “naheffingen op parkeren” gaan van 2,3 miljoen naar 3,3 miljoen.
Wist u dat vanwege allerhande tariefwijzigingen de meerinkomsten voor het gemeentebedrijf Parko voor dit jaar geraamd worden op niet minder dan 675.000 euro?

De belastingtarieven inzake onroerende voorheffing (1750 opcentiemen) en personenbelasting (7,9 procent) bleven ongewijzigd hoewel de SP.A in het verleden (als oppositiepartij dan) pleitte voor een daling ervan. Niettemin is de opbrengst ervan ‘spontaan’ gestegen met 3 miljoen.
Het totaal van de ontvangsten inzake belastingen en retributies loopt op van 57,9 miljoen naar 62 miljoen euro.

UPDATE
Het “Plan Nieuw Kortrijk” is zopas voorgesteld aan de pers en staat nu ook op de website van Stad.
Daarin staat te lezen dat men een sober stadsbestuur wil zonder één euro belastingverhoging voor mensen en bedrijven.
Moet kunnen…