Bouwt ook het Kortrijkse OCMW zijn patrimonium af?

Maar neen !
Dat is nochtans wat de lezers van “Het Nieuwsblad” van vorige zaterdag te horen kregen. Titel van het stuk: “Ook het OCMW van Kortrijk bouwt zijn groot patrimonium af“. Dit zou dan volgens de scribent (Bert De Vriese) van de regionale editie van de krant gebeuren in navolging van wat de OCMW’s van Gent en Antwerpen van plan zijn.

Deze vaststelling steunt waarlijk nergens op.
Niet op wat de kersverse OCMW-voorzitter zelf in het stuk laat uitschijnen en nog minder op wat te lezen valt in het OCMW-meerjarenplan 2013-2015.
Voorzitter Philippe De Coene (SP.A) benadrukt dat het OCMW van Kortrijk “niet zo drastisch” te werk zal gaan als dat van Antwerpen: dit jaar verkopen we gronden aan de Havenkaai en twee woningen. “We willen verstandig omspringen met ons patrimonium. Niet onlogisch want de eigendommen leveren het OCMW jaar na jaar heel wat geld op.” Hoeveel? 650.000 euro, en dat is volgens de OCMW-voorzitter goed voor 1,5 procent van de jaarlijkse werkingsmiddelen.

In tegenstelling tot journalisten van de papieren perse raadpleegt onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) altijd de officiële bronnen vooraleer iets te gaan beweren. In dit geval dus de meerjarenplannen van het OCMW.

*
Over de huur- en pachtopbrengsten van het OCMW-patrimonium is in die documenten niets te vinden. Vroeger wel: op de lijsten van woningen, gronden en hoeven in OCMW-bezit stond telkens de jaarlijkse opbrengst vermeld. Nu niet meer, en de reden daarvan ontgaat ons. (We vonden overigens die huur- en pachtprijzen toen altijd veel te laag.) Zijn die jaarlijkse ontvangsten goed voor 1,5 procent van de jaarlijkse werkingsmiddelen? Misschien hanteert de OCMW-voorzitter graag wat ronde getallen, maar volgens het OCMW-budget 2013 bedragen de geraamde werkingsopbrengsten 46,6 miljoen euro.

*
En wat vertelt het meerjarenplan 2013-2015 ons over de “desinvesteringen” (verkopen van onroerend goed)?
De financiële planning is wel enigzins anders dan wat de OCMW-voorzitter zegt in de krant.
– Voor dit jaar verwacht men 479.500 euro aan inkomsten. Van de verkoop van twee woningen (259.500 euro), van grond in Rollegem (75.000 euro) en van industriegebied in Deerlijk (145.00O euro).
– De prijs van de gronden aan de Havenkaai (14a46ca) zijn pas gebudgetteerd voor volgend jaar. Verwachte opbrengst: 4 miljoen. En dat heeft niets te maken met een strategie tot stelselmatige afbouw van het OCMW-patrimonium. De verkoop van die gronden kadert gewoon in een al jaren aanslepend stadsproject op Kortrijk-Weide.
– In 2015 hoopt het OCMW niet minder dan 9.825.000 euro te ontvangen van de verkoop van de hoeve Blauwpoort (meer dan 30ha) in Waregem. Ook dat heeft eigenlijk niets te maken met een nieuw beleid inzake verhoogde of versnelde desinvesteringen. Die verkoop is al jaren geleden gepland, maar ging nog altijd niet door. Men wil van die site (kruispunt N382 en E17) een industrieterrein maken en dat stuit op verzet.

P.S.
Nog zo’n loze bewering in de hier geciteerde krant.
Het Kortrijkse OCMW-patrimonium zou “indrukwekkender” zijn dan dat van andere provinciesteden? Nou, de boekhoudkundige waarde van het privé-patrimonium OCMW-Kortrijk bedraagt 43,5 miljoen euro, dat van Gent bijvoorbeeld 70 miljoen.
Die persjongens,- ze schrijven maar wat…