Gegevens over stadsfinanciën vindt nieuwe bestuur vertrouwelijk !

Niet te geloven ! Nooit gezien !
Gegevens uit de voorbije (!) begrotingen en rekeningen vindt de nieuwe tripartite vertrouwelijk en worden dientengevolge niet gepubliceerd op de site van Stad.

U gelooft dat niet?
Op 4 februari heeft raadslid Alain Cnudde (CD&V) acht schriftelijke vragen gesteld aangaande onze gemeentefinanciën, te beantwoorden in het zgn. Bulletin van Vragen en Antwoorden.
Dat Bulletin is pas nu verschenen, met de vragen, ja – maar voor de antwoorden verwijst men naar zeven bijlagen die “omwille van het vertrouwelijk karakter van de gegevens niet kunnen gepubliceerd worden”.

U leest het goed.
Kortrijkzanen mogen niet weten wat de belastingtarieven waren in het verleden, hoeveel de energiekosten bedroegen, de opbrengsten uit dividenden, de dotaties aan OCMW en politiezone, hoeveel geld er stak in de reservefondsen.
Onvoorstelbaar.

Maar waarom vroeg Alain Cnudde daar om? Hij was toch al die jaren schepen van Financiën??
Wel, hij is het – juist als voormalig schepen – een beetje beu dat de huidige nieuwe meerderheid (VLD, N-VA, SP.a) geregeld uitspraken doet over stadsfinanciën zonder enige context. Cnudde wil zeggen: gekleurde cijfers (leugens) verspreidt.

P.S. (1)
Wat is er nu zo dom aan heel deze zaak?
Bij toekomstige inspraakvergaderingen met bewoners kan geen deelnemer-politieker met PP verwijzen naar officiële lichtbeelden van Stad.
Is dat niet heel dom?