Provinciale subsidies voor Kortrijkse instellingen

Volgens het ontwerp van begroting 2013. Tussen haakjes de bedragen van vorig jaar.

vzw Katho: 25.000 (idem)
vzw MyMachine: 28.069 (nul)
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: nul (35.731)
vzw Howest – week van het ontwerpen: 7.000 (11.000)
Syntra West: 1.350.000 (idem)
Vzw Unie der Zorgelozen: 60.000 (40.000)
Kunstencentrum Buda – herdenking WO I: nul (1000)
Theater Antigone: nul (1000)
CAW Stimulans – project thuislozen: 17.000 (nul)
vzw Kompas- drugshulpverlening: 55.000 (idem)
Project nieuwe jeugdherberg: 100.000 (nul)

Zo.
Dat weten we dan weer.