Over de afslanking van ons personeelsbestand

UPDATE
Zie onderaan

De nieuwe tripartite is van plan om te bezuinigen. Een enkele keer is er sprake van een tekort van 11 miljoen euro (cijfer van de burgemeester), een andere keer gaat het over besparingen van 10 tot 20 miljoen (schepen De Coene).
Volgens “Het Laatste Nieuws” (2 maart) zullen die besparingen mede doorgevoerd worden middels inkrimping van het personeelsbestand.
Onze burgemeester houdt van ronde getallen: we tellen 1000 personeelsleden (medewerkers) en die kosten Stad 48 miljoen.
(Gazetten weten nergens van.)

Over die personeelskosten hebben we het hier nog wel. Maar alvast even dit: het budget 2012 raamt de personeelskosten op 47.297.386 euro. En dat cijfer slaat wel degelijk op de brutoloonkosten. De hogere overheid subsidieert namelijk bepaalde personeelsleden. Zo bedroegen de personeelsuitgaven in 2011 bruto 44,12 miljoen, maar netto “slechts” 37,55 miljoen euro.

De vermindering van het aantal ‘medewerkers’ zou gebeuren door natuurlijke afvloeiing. Bijvoorbeeld door mensen die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens “Het Laatste Nieuws” zouden er zo 250 personeelsleden spontaan verdwijnen.

Hoeveel personeelsleden telt Stad (zonder politie)?
Soms vragen we ons af of iemand dat weet.
Volgens onze meest recente gegevens (begrotingsdocument 2012) welgeteld 911. Volgens de personeelsformatie mogen het er 988 zijn.
In dat personeelsbestand tellen we 297 vast benoemde statutairen, 5 niet-vastbenoemde statutairen, 358 contractuelen en 251 gesubsidieerde contractuelen.

Eigenlijk is het bestand in de loop der jaren al ingekrompen. In 2006 telden we 989 effectieven (in voltijdse equivalenten omgezet: 908). In 2010 970 effectieven (= 897 VTE).

Een personeelsoefening

Hoeveel voltijdse equivalenten (VTE) zouden we wel mogen tellen?
Bij de opmaak van de begroting 2008 heeft men een keer een “personeelsoefening” gemaakt. Wat daarbij de criteria waren weten we niet. (Van een afbakening van de kerntaken van Stad nooit een spoor gevonden.)
Nu, in elke geval vond het bestuur toen (coalitie CD&V met de VLD) dat we het konden stellen met 839,09 VTE.

In het kader van het oplaaiende debat omtrent de afslanking van het personeel geven we hierna per directie in detail de streefdoelen weer die in 2008 waren vooropgesteld. Het gaat telkens om VTE, dus het aantal effectieve personen kan hoger liggen.

Brandweer: 58,55
Burger en Welzijn: 131,75
Communicatie en Recht: 25,87
Cultuur: 135,53
Facility: 63,93
Financiën: 21,50
ICT: 10,40
IDPB: 2,00 (Interne dienst Preventie en Bescherming)
Kabinetten: 15,30
Leefmilieu: 162,22
Mobiliteit en Infrastructuur: 66,00
Personeel en Organisatie: 14,72
Sport: 98,32
Stadsplanning en Ontwikkeling: 25,90
Strategische cel: 5,10
Wettelijke graden: 2,00 (ontvanger en secretaris)

Naar een ideologisch debat?

Als het werkelijk de bedoeling is om 250 personeelsleden niet meer te vervangen gaan we dus van 911 naar slechts 661 medewerkers.
Dat is waarlijk véél minder dan de 839,09 VTE die men vroeger in gedachten had.
Zonder het afstoten van bepaalde taken zal dat absoluut niet gaan.
En daarvoor is er een kerntakendebat nodig. Zal de nieuwe drieledige coalitie dat ideologisch debat aandurven? Dan staan binnen de kortste keren de drie SP.A-schepenen tegenover de drie N-VA’ers en de liberale burgemeester met zijn twee schepenen.
Het wordt nog boeiend in deze bestuursperiode.

UPDATE
Via facebook laat de schepen van personeel Koen Byttebier weten dat het het cijfer van 250 personeelsleden die zouden verdwijnen onjuist is. Wat dan wel juist is zal de reguliere pers wellicht woensdag vernemen.