Naar een presentiegeld van 201 euro?

Gemeenteraadsleden genieten van het voorrecht om zelf ter bepalen hoe ze zichzelf verlonen.
In Kortrijk gebeurt dat vanavond, even na 19 uur.
De maximum zitpenning voor raadsleden bedraagt 124,98 euro, evenwel gekoppeld aan een spilindex die dateert van 1 januari 1990. Als we nu (1 januari 2013) rekening houden met een verhogingscoëfficient van 1,6084 komen we aan een bedrag van 201,01 euro. Per gemeenteraadszitting en ook per commissievergadering. (Die maandelijkse commissievergaderingen duren soms nauwelijks tien minuten.)

Waartoe zullen onze Kortrijkse raadsleden vandaag nog beslissen qua enumeratie?
– Dat ze jaarlijks (ja, jaarlijks) voor 500 euro internetkosten mogen aanrekenen.
– Dat ze geen computer meer krijgen, maar voor de aankoop van een PC kunnen genieten van een eenmalige financiële tussenkomst van 500 euro.
– Dat ze – op aanvraag – gratis briefpapier en enveloppes kunnen krijgen. (Waarom eigenlijk?)
– Dat ze gratis parkeertickets krijgen voor de ondergrondse parkeergarage van het Schouwburgplein. (Hoeveel?)
– Dat de fracties voor de werking ervan jaarlijks 153 euro per lid opstrijken.

Ach, we gunnen ze dat allemaal van harte. Als ze maar hun werk doen.
In de vorige bestuursperiode schatte onze gemeenteraadwatcher – een ervaringsdeskundige ! – het aantal naarstige raadsleden op een zes- tot een achttal. Op 32 (zonder het schepencollege.)