Besturen zonder bestuursakkoord, dat gaat niet ! (1)

Er gaat geen week voorbij, of de nieuwe tripartite (VLD, N-VA, SP.A) bewijst het zelf. Hoe dan wel? Door het feit dat om de haverklap een of andere schepen via de pers een of ander beleidsvoornemen kenbaar maakt. Dus zonder het bestuursakkoord af te wachten.

Parenthesis.
Maar niet alle negen schepenen kunnen dit aan. De stilte bij de drie N-VA-leden van het College (waaronder de tot gisteren waarnemende burgemeester Rudolphe Scherpereel !) is nog altijd oorverdovend. Dat komt omdat zij niets te vertellen hebben. Letterlijk, ja, maar tevens omwille van het feit dat de N-VA-schepenen volkomen onder de sloef liggen van gewiekste collega’s als daar zijn: Van Quickenborne, De Coene, Maddens. Ja. En zeker nog omwille van gloeiende interne ruzies binnen de plaatselijke Vlaams-nationalistische partij, onenigheden die er zelfs toe hebben geleid dat het Kortrijkse bestuur door de landelijke leiding gewoon aan de kant is gezet. Onder curatele is geplaatst van niet-Kortrijkzanen. Zonder bestuurlijke achterban verkeert de N-VA-fractie niet eens in de mogelijkheid om gelegitimeerde standpunten in te nemen. Tot en met de nieuwe bestuursverkiezing (pas in maart) zijn de N-VA-schepenen feitelijk monddood. Wellicht komt dit gegeven al tot uiting in de eerstkomende gemeenteraad van maandag 4 februari aanstaande. Het volstaat dat een raadslid van de oppositie bij een bepaald punt vraagt: “Maar, meneer de schepen Rudolphe Scherpereel, wat denkt uw partij daar nu van? Zeg dat nu eens.”

Bon. Als dus een of andere schepen weer eens in de media meent te moeten vertellen wat hij van plan is te doen of niet te doen, dan weet geen Kortrijkse burger of dit wel duidelijk is doorgesproken binnen de coalitie. (Onze gemeenteraadwatcher durft te wedden dat een schepen die een persjongen tot zich roept – want zo gaat dat – daar zijn collega’s niet altijd van tevoren op de hoogte brengt.)
Zo’n schepen De Coene, bijvoorbeeld. Heeft hij op 11 januari aan zijn geachte collega’s laten weten dat hij aan de reporter van “Het Laatste Nieuws” zou uitbrengen hoe erg Stefaan De Clerck hem “op de ziel heeft getrapt”? Dat hij aan de krant enkele primeurs (beleidsvoornemens) zou verklappen?

Neem nou onze tot gisteren nog geschorste burgemeester.
Hoeveel collega’s-schepenen wisten er gisteren van hoe brutaal Van Quickenborne vandaag (2 februari) in de gazetten zou tekeergaan tegen illegale criminelen, dat “crapuul dat hij uit onze straten gaat vegen” (Het Nieuwsblad, pag.10)? Dat ontwikkelingshulp (ook van Stad?) moet gekoppeld aan de bereidheid van een land om mensen – criminelen – terug op te nemen? Gaat de SP.A-coalitiepartner ermee akkoord dat hij in de toekomst GAS-boetes voorziet voor spijbelaars (Het Laatste Nieuws, editie Leiestreek)?

Waar waren we gekomen?
Bij de bewering dat men niet kan regeren zonder regeerakkoord.

(wordt vervolgd)