Besturen zonder bestuursakkoord, dat gaat niet ! (2)

Jongens.
De tripartite hoopt met een bestuursakkoord voor de dag te komen als de zon door het lentepunt gaat. 20-21 maart of zo. Dat is rijkelijk laat. Het vorige bestuur 2007-2012, ook een coalitie (CD&V met VLD) was daar al klaar mee in december 2006 en kon met de bijhorende begroting al een investituursdebat houden in februari 2007.

De vertraging bij de laatste verkiezingen is te wijten aan een populistisch maneuver van de nieuwe coalitie: men wil eerst nog de bevolking raadplegen en dat vergt dus vele maanden tijd.
Die actie “Kortrijk spreekt” is overbodig en nutteloos.
Hier ter redactie van KW beschouwen we het gedoe als een electorale therapie, wat dit ook mag betekenen.

Partijen als de VLD en de SP.A hielden al tijdens de kiescampagne een “groot” referendum en hebben naar eigen zeggen tienduizenden gezinnen bezocht en de verzuchtingen van de kiezer aanhoord. Hun respectieve programma’s waren op die contacten met de bevolking gebaseerd. Veel relevant nieuws moeten we niet meer verwachten. De keuze tussen tien prioriteiten is hier al bestempeld als boerenbedrog omdat minstens zeven ervan in uitvoering zijn. Wijken mogen daarnaast elk drie acties voorstellen. Ze zijn voorspelbaar en naar te verwachten valt veelal onbetaalbaar.

Maar hier past een belangrijke technische bemerking qua timing. We staan voor een impasse !
Een bestuursakkoord maken zonder enige vorm van toelichting over de financiering van de beleidsplannen, dat kan ook al niet. Er is dus een begroting nodig, een budget. Nu is het zo dat de huidige tripartite – bij gebrek aan begroting 2013 – werkt met zogenaamde “voorlopige twaalfden”. Dat betekent dat men per begonnen maand niet méér mag uitgeven dan een twaalfde van de kredieten op de vorige begroting. Daarenboven mogen die uitgaven niet slaan op nieuwe initiatieven, noch op investeringen. Vandaar dat bijvoorbeeld de schepen van mobiliteit Marc Lemaitre slechts provisoir de putten die de vrieskou heeft veroorzaakt in het wegendek kan opvullen.
Zolang er geen begroting 2013 is goedgekeurd kan de tripartite geen serieus beleid voeren.

We bekijken nu even de (onmogelijke) timing.
We gaan ervan uit dat het nieuwe bestuursakkoord er komt eind maart. En we verwachten dat er dan min of meer tegelijk een begroting is opgemaakt. Het investituursdebat (met het budget 2013) kan dus pas plaatsgrijpen in de gemeenteraad van april.

Dat gaat niet ! Dat is jammerlijk te laat ! Kan niet !
Immers: een gemeente kan slechts drie maanden fungeren met voorlopige twaalfden.
Met andere woorden: de begroting moet absoluut al goedgekeurd in de gemeenteraad van maart (tweede maandag van de maand), en dan is er nog geen bestuursakkoord geklonken !
Zo zit dat. Ofwel maken we er een aprilgrap van. Gemeenteraad op 1 april, met op de agenda: lenteakoord en budget 2013.

P.S.
Het vorige bestuur CD&V-VLD kwam te laat opdagen met de begroting voor 2012. Bracht het budget pas ter stemming in februari 2012. De toenmalige oppositie (vooral de SP.A) was in alle staten! Zoals men dat placht te zeggen alhier: het kot was te klein.