De solvabiliteit van KV Kortrijk is niet echt acceptabel

Kan de cvba Kortrijk Voetbalt in geval van liquidatie voldoen aan haar verplichtingen?
De solvabiliteit van een onderneming is uit te rekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen (de schulden) en het maal 100 te vermenigvuldigen. Als de deling boven de 100 procent uitkomt neemt men aan dat de solvabiliteit van de organisatie acceptabel is.
Welnu, de uitkomst van deze ratio van de Koninklijke Voetbalclub is voor de laatst gepubliceerde balans (boekjaar 01-07-2011 tot 30-06-2012) 22,5 procent. Bij het voorlaatste boekjaar was de uitslag 20,8 procent.

Een andere berekening toont nog aan dat de solvabiliteit van de club niet acceptabel is. De verhouding eigen vermogen/balanstotaal geeft als resultaat 16 procent. De normwaarde bij dit kengetal is minimaal 20 procent.

SUPPORTERS !
Ook dit stuk (naast dat andere over de liquiditeit) mogen jullie gerust ad valvas kenbaar maken in uw clublokalen.