Een bitse maidenspeech

Hannelore Vanhoenacker is kersvers Kortrijks raadslid en al meteen tot CD&V-fractieleider gebombardeerd. Tot stijgende verbazing bij iedereen klonk haar eerste tussenkomst in de installatievergadering van de gemeenteraad bijwijlen heel bitsig en sarcastisch. Wie heeft er mede haar pen vastgehouden? (Mensen die haar kennen menen niet dat dit haar stijl is.) Hierna enkele citaten ter illustratie, ook opgetekend voor de historie.

* U had maar 1 nacht nodig om een meerderheid te maken (…) maar na 10 weken heeft Kortrijk nog altijd het raden naar een duidelijk bestuursakkoord.
* Wij weten nog niet veel meer dan het befaamde 10-puntenlijstje, waar niets in staat waar we tegen kunnen zijn.
* “Stadscoalitie”? U bent toch niet de stad, het lijkt ons eerder een “samengekochte meerderheid”. (…) Stadscoalitie is bovendien zeer aanmatigend. Ook wij zijn de stad.(…) ‘t Stad is van iedereen.
* Het conglomeraat van uw drie partijen vertegewoordigt amper 52 procent van de Kortrijkse kiezers. U zult nog veel overtuigingskracht nodig hebben om de resterende 48 procent te overtuigen.
* Hoe kan Philippe Decoene een koninkrijk besturen dat bestaat uit het voorzitterschap van OCMW, met alle bijhorende comités, een vol schepenambt met zware portefeuille, een parlementair mandaat, met daarenboven het voorzitterschap van de commissie media en cultuur en het voorzitterschap van het ziekenhuis met de vele verplichtingen? Hoeveel uren zijn er per dag?
* En bij Open VLD kunnen we ondertussen wel spreken van een presidentieel regime.
* Op 24 december kwam de vraag om de strijdbijl te begraven, een ietwat laat inzicht misschien. We willen die best begraven. Maar niet te diep, zodat we ze snel terug kunnen opgraven wanneer nodig.
* CD&V hoopt in elke geval dat de bevolking er de komende zes jaar geen bont en blauwe Qater aan overhoudt.