Wilde men de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen ongeldig laten verklaren ?

In de media is hierover een dispuut lopende.

Drie CD&V’ers en één Groene kandidaat hebben bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitgebreid gestoffeerde klachten over de verkiezingscampagne van de VLD-kandidaten Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens ingediend. Dit resulteerde voor Van Quickenborne in een schorsing van een maand in de uitoefening van zijn mandaat. (Maddens ontspringt de dans.)

Intussen verklaart de huidige burgemeester Stefaan De Clerck (en nog enkele andere CD&V’ers) op diverse plaatsen dat het nooit onze bedoeling is geweest om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. “We wilden enkel bepaalde spelregels laten scherp stellen.” (De Standaard, 22 december, pag. 48). Anderzijds menen kandidaten van de verwerende partijen (zeker in de schoot van de SP.A) dat het bij de CD&V wel degelijk te doen was om nieuwe verkiezingen uit te lokken.

Bij dit soort disputen is kortrijkwatcher altijd geneigd om de nodige stukken te raadplegen. De primaire bronnen.
Welnu. Het eerste bezwaarschrift van de verzoekende partijen CD&V en Groen dateert van 12 november.
Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat acties en activiteiten van Van Quickenborne en Maddens tijdens de verkiezingscampagne een reële invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen. Bijgevolg vragen ze de toepassing van art. 204 en 205 van het Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Wat staat daarin?
– Art. 204 zegt dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen geheel of gedeeltelijk ongeldig kan verklaren op grond van een bezwaar.
– Art. 205 heeft het over mogelijke schorsingen of vervallenverklaring van mandaten.

De verzoekende partijen hebben op 30 november aanvullende stukken ingediend.
Daarin vraagt men tot besluit de Raad expliciet om drie mogelijke verdicten uit te spreken.
1. Te zeggen voor recht dat de weerhouden onregelmatigheden de zetelverdeling hebben beïnvloed, of minstens van die aard zijn dat ze deze hebben kunnen beïnvloeden.
2. Bijaldien te voorzien in sancties (…) weze de algehele ongeldigverklaring van de verkiezing. (Ja dus.)
3. Minstens de heren Van Quickenborne en Maddens definitief van hun mandaat vervallen verklaren. (Minstens!)

Zo. Die zit.