Brief van de gouverneur aan burgemeester in spe Vincent Van Quickenborne

In de zitting van de Raad van Verkiezingsbetwistingen van vanmorgen in Brugge is een nieuw feit opgedoken.
In de week voor de verkiezingen lanceerde de VLD-lijsttrekker Van Quickenborne een ‘stadsapplication’ voor klachtenmelding aan de stadsdiensten. Dit initiatief is via de media aangekondigd en ook opgenomen in zijn publicaties, bijv. aan jongeren. De indieners van het bezwaarschrift over bepaalde praktijken in de verkiezingscampagne van de VLD-lijsttrekker hebben blijkbaar ook de gouverneur betrokken in de zaak met de ‘stadsapp’.

En jawel, ook de gouverneur vindt dat het aan de gemeenteraad toekomt om een systeem van klachtenbehandeling te ontwikkelen en dat dit op het ambtelijk niveau moet gebeuren.
(In Kortrijk bestaan er al georganiseerde meldpunten.) Carl Decaluwé vindt dus dat een individueel raadslid niet zomaar persoonlijk een eigen klachtensysteem kan ontwikkelen.

Maar mag een raadslid dan niet aan enig dienstbetoon gaan doen? Klachten van burgers verzamelen en doorsturen? (Dat is de stelling van de verdediging van Van Quickenborne.)
Als antwoord daarop verwijst de gouverneur naar de deontologische code van de Kortrijkse mandatarissen, goedgekeurd in de Raad van september 2009. Art.8.
Jawel, mandatarissen kunnen burgers helpen om melding te maken van problemen, maar dan wel via de geschikte kanalen en procedures. Anders gezegd: door te verwijzen naar het (bestaande) meldpunt of dat meldpunt kenbaar te maken.

Om deze reden heeft de gouverneur dus de heer Van Quickenborne verzocht deze app buiten werking te stellen.
Nog meer – en dat is interessant. De gouverneur laat ook uitschijnen dat men in de toekomst de gemeenteraad (van de nieuwe coalitie) zou kunnen laten bepalen of dergelijke app een zinvolle aanvulling zou kunnen zijn bij de huidige stedelijke klachtenbehandeling.
Dat is een pad in de korf van Q en zijn schepencollege. Gaat de nieuwe coalitie een dergelijk voorstel indienen bij de gemeenteraad?

UPDATE
In “Het Laatste Nieuws” van 15 december zegt Q dat hij “het systeem” zal integreren in de stadswerking.

P.S.
Voor de niet-Kortrijkse lezers.
Carl Decaluwé is voormalig Kortrijks CD&V-raadslid van ACW-strekking. En fervent.