De muurhagedissen van Kortrijk-Weide (2)

Waar en wanneer (door wie) en hoeveel van die exoten er zijn waargenomen op Kortrijk-Weide, – daar is geen verslag van terug te vinden. Waarschijnlijk aangetroffen tussen brokstukken van voormalige bedrijfsgebouwen aldaar. Raadslid Marc Lemaitre maakte op zijn weblog over het bestaan van die reptielen al gewag in augustus van vorig jaar, maar de processen-verbaal zouden al van 2007 dateren.
Die beesten zijn hier zeker niet vanzelf gekomen. Zijn ze hier beland via goederenwagons? Heeft iemand van een werkgroep van Natuurpunt (de amfibieën- en reptielenvereniging HYLA) ze bewust hier uitgezet, na een eco-vakantie in de Ardennen?

In de komende gemeenteraad van 12 november zal men overgaan tot de voorlopige vastlegging van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kortrijk-Weide (RUP) en akte nemen van de goedkeuring van het milieu-effectenrapport. Welnu, dat RUP moet garanderen dat er voor die hagedissen (zijn ze er eigenlijk nog?) een habitat blijft bestaan waar ze een ongestoord leventje kunnen blijven leiden. (Zo’n mannetje heeft een territorium nodig van 25 m².)

Maar misschien moeten ze wel verhuizen naar een zone tussen het fietspad achter het containerpark en de spoorweg? Want op Kortrijk-Weide komen volgens de plannen (de eerste dateren van 2003) woningen, woontorens, een fuifzaal, handelszaken, een politiekantoor, parkeerplaatsen en parken.

Groot gelijk had raadslid Martine Vandenbussche (CD&V) toen ze in de raadscommissie vroeg hoe men over die verhuis gaat communiceren met die beestjes. We kunnen ze toch niet bij de staart gaan vastpakken?
Volgens schepen Wout Maddens gaan we ze op planken vastkleven en aldus verplaatsen.

Telkens ambras met die levering van smeltmidelen

Schepen Guy Leleu is er nog nooit in geslaagd om tijdens de zomer chemische smeltmiddelen voor de gladheidsbestrijding aan te kopen. Dit jaar was het bijna gelukt maar bij de opening van de offertes midden juli bleek er verwarring mogelijk over de juiste prijzen: met of zonder BTW? Het inschrijvingsformulier leek niet duidelijk. Kortrijkwatcher vond dat vreemd.
Er zijn nu eindelijk weer (3) offertes binnen. Van een tot op heden in het wereldje van het strooizout onbekende kandidaat (Khan’s uit Antwerpen) die een onwaarschijnlijke prijs vroeg voor zout in zakken.
Wat stom. Uitgesloten uit de competitie !

De bekende NV Zoutman uit Roeselare deed weer mee aan de aanbesteding. Nog wel met de laagste prijzen. Maar helaas. Meneer Zoutman vergat de eerste pagina van het inschrijvingsbiljet in te vullen en op te sturen.
Daarenboven voldeed hij niet aan de technische eisen omschreven
in het bestek. Stom hé? Om niet te zeggen: DOM. Zoutman toch ! Waarom doe je dat? Toch niet met opzet?
Weet schepen Leleu daarvan?

Wie wint er dus opnieuw? Raad maar eens 1 keer.
Het zoutbedrijf Quatannens uit Gistel. Voor lot 1 vraagt Qsalt 147,92 euro per ton, geleverd in zakken van 25 kg. Voor lot 2 (levering in bulk) is de prijs 77,43 euro per ton. Beide prijzen inclusief BTW. De bedragen liggen 14 en 4 procent onder de raming.

Positief voorstel hoor, hierna.

Voor de zoveelste keer. Alle gemeenten-vennoten van IMOG schrijven voor de winter van 2013-2014 een gezamenlijke aanbesteding uit. Taak voor de nieuwe schepen van milieu om dit te realiseren. Ja toch?