De muurhagedissen van Kortrijk-Weide (2)

Waar en wanneer (door wie) en hoeveel van die exoten er zijn waargenomen op Kortrijk-Weide, – daar is geen verslag van terug te vinden. Waarschijnlijk aangetroffen tussen brokstukken van voormalige bedrijfsgebouwen aldaar. Raadslid Marc Lemaitre maakte op zijn weblog over het bestaan van die reptielen al gewag in augustus van vorig jaar, maar de processen-verbaal zouden al van 2007 dateren.
Die beesten zijn hier zeker niet vanzelf gekomen. Zijn ze hier beland via goederenwagons? Heeft iemand van een werkgroep van Natuurpunt (de amfibieën- en reptielenvereniging HYLA) ze bewust hier uitgezet, na een eco-vakantie in de Ardennen?

In de komende gemeenteraad van 12 november zal men overgaan tot de voorlopige vastlegging van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kortrijk-Weide (RUP) en akte nemen van de goedkeuring van het milieu-effectenrapport. Welnu, dat RUP moet garanderen dat er voor die hagedissen (zijn ze er eigenlijk nog?) een habitat blijft bestaan waar ze een ongestoord leventje kunnen blijven leiden. (Zo’n mannetje heeft een territorium nodig van 25 m².)

Maar misschien moeten ze wel verhuizen naar een zone tussen het fietspad achter het containerpark en de spoorweg? Want op Kortrijk-Weide komen volgens de plannen (de eerste dateren van 2003) woningen, woontorens, een fuifzaal, handelszaken, een politiekantoor, parkeerplaatsen en parken.

Groot gelijk had raadslid Martine Vandenbussche (CD&V) toen ze in de raadscommissie vroeg hoe men over die verhuis gaat communiceren met die beestjes. We kunnen ze toch niet bij de staart gaan vastpakken?
Volgens schepen Wout Maddens gaan we ze op planken vastkleven en aldus verplaatsen.