Waarschuwing voor de pas verkozen raadsleden (deel 1)

Geachte raadsleden,
Proficiat zeg !
Niettemin wil de redactie van kortrijkwatcher u even onverholen waarschuwen voor de werklast die u allen te wachten staat. Tijdens de vorige bestuursperiode maakte onze gemeenteraadwatcher (hij slaat geen zitting over, is er vanaf de eerste tot de laatste minuut) het mee dat er een aantal raadsleden de brui aan gaven. Letterlijk: ontslag namen. Anderen durfden uit misplaatste schaamte de eer niet aan zichzelf houden en zaten zich dientengevolge al die jaren ter zitting (minstens 11 per jaar!) zichtbaar stierlijk te vervelen. Sommigen bedachten ingenieuze oplossingen om die tergend lange uren (soms tot 23 uur!) door te komen: gamen op het internet, collega’s via gsm lollige berichtjes sturen. Het laatste jaar was voor velen een ware marteling: men twitterde er net als pubers duchtig op los.
U kunt dus ook – zoals zovelen van uw collega’s (traditioneel ongeveer 26, naar schatting) – gewoon niks doen ter voorbereiding van de gemeenteraad. Geen kiezer die dat zal te weten komen, als u maar op een andere wijze uw P.R verzorgt. Begrafenissen bijwonen.
Beste raadsleden,
Iedere maand krijgt u thuis een dikke witte enveloppe met documenten die van pas komen in de zitting. Weegt soms een kilogram, of meer. Laat die pak maar ongeopend en begeef u maandelijks op de dinsdag vóór de gemeenteraad naar uw raadscommissie. Hoe minder vragen u stelt hoe beter. Zo’n raadscommissie duurt dan nauwelijks 15 minuten en u incasseert louter voor uw aanwezigheid 185 euro presentiegeld. Even zoveel geld krijgt als u zich op de tweede maandag van de maand vertoont in de raadzaal. Om het even hoe laat u daar aankomt of hoe vroeg u vertrekt: u tekent de absentielijst en de zitpenning is binnen.
De zaken liggen geheel anders als u van plan bent om uw eed als raadslid te honoreren.
In januari 2013 zult u namelijk zweren dat u de verplichtingen van uw mandaat trouw zult nakomen. Wel, de burgers van Kortrijk gaven u dat mandaat van raadslid in de veronderstelling dat u de beleidsdaden van het schepencollege gaat controleren.
Wat houdt dat zoal in?
Alleszins dat u wekelijks op vrijdag aandachtig de notulen van dat schepencollege gaat lezen. Anders weet u helemaal niet wat de burgemeester en de schepenen aan het bekokstoven zijn. Aan de lectuur van de notulen kunt u gerust een hele vrijdagavond wijden. Het gebeurt dat die notulen 500 tot 600 bladzijden beslaan. (Wist u niet hé? Toen u aangezocht werd om op de lijst te staan heeft men u dat niet verteld.)
U kunt thuis op de PC (gekregen van Stad) minstens wekelijks met een paswoord nog andere documenten raadplegen, met wat men hier “e-decision” noemt. Dat is een portaal van het stadsbestuur waar u als raadslid ontelbaar vele administratieve stukken (dossiers) kunt inzien. Weeral onmisbaar voor het geval u wenst te weten hoe beleid tot stand komt.
Uw kiezers schonken u een mandaat, ook omdat ze dachten dat u als raadslid zult proberen om iets te verwezenlijken. Om zelf te wegen op het beleid. Dat behelst dat u in de Raad bij bepaalde agendapunten vragen gaat stellen, of nog beter: amendementen indient. Maar om dat te kunnen, dient u uiteraard de “memorie van toelichting” bij die agendapunten te lezen. Dat document telt toch algauw méér dan 50 of 100 bladzijden. Maar in het geval u ernaar streeft om het hele dossier te kennen, moet u zich wellicht naar het stadhuis begeven. De stapel mappen die horen bij een gemeenteraad bedraagt meestal een halve meter of meer.
Kortom als u ter zitting van plan bent om enkele vragen te stellen komt u gemakkelijk aan een dagtaak. Of meerdere dagtaken (een zaterdag en een halve zondag, bijvoorbeeld) als u meent dat het moment is gekomen om vooraf een ernstig schriftelijk voorstel ter stemming voor te leggen.
Geachte raadsleden,
We veronderstellen dat u raadslid bent van een serieuze partij. Dat betekent dan dat u uw werk voor de gemeenteraad even doorspreekt met partijgenoten. Met de fractieleider alleszins. Ook dat vergt tijd. Trouwens, een partij die naam waardig houdt toch minstens één keer per maand een fractievergadering? Weeral een avondje buitenhuis…
Ja, in het tweede deel van deze brief vertellen we u nog meer over uw mogelijk tijdsgebruik als raadslid. Zeg niet dat we u niet hebben verwittigd.