Toch nog wat onherroepelijke uitspraken van kandidaten

De twee grote kopstukdebatten geörganiseerd door de Perskring (17 april in de Katho) en Vormingplus (17 september, Conservatoriumplein) leverden geen markante uitspraken op vanwege de lijsttrekkers.
Het jongerendebat van K35 (14 oktober, ‘Bolwerf’ in de Veldstraat) was al wat vinniger. We hoorden daar van de VLD-kandidaat Arne Vandendriessche dat het volgende bestuur al meteen moet beginnen met het zoeken naar 10 miljoen euro besparingen en dat zijn partij absoluut geen nieuwe bibliotheek wil bouwen tijdens de volgende legislatuur en waarschijnlijk later ook helemaal niet. Voorts meende hij dat VLD-schepen Wout Maddens niet gelukkig is met de woongelegenheden die worden gebouwd op de Vlasmarkt.

Gisteren 3 oktober kregen zeven kopstukken in een aula van de universiteit alweer de gelegenheid om met elkaar in debat te treden. Vooral enkele uitlatingen van Quickie mogen niet in de vergeethoek belanden.

Lieven Lybeer (CD&V)

Laat ons maar meteen vertellen dat de inbreng van Lieven Lybeer (bijna drie jaar waarnemend burgemeester) beneden peil bleef. (Hij leek afwezig. Het is zijn biotoop niet. -KW.)
Na enige aarzeling stond hij toch achter het standpunt van burgemeester Stefaan De Clerck waarbij men vindt dat Stad autovriendelijk moet blijven. Maar Lieven blijft intussen wel het STAP-principe genegen. Die tramlijn naar ‘t Hoge wordt wel een heel dure zaak en kan nog 20 jaar aanslepen. Lieven Lybeer wees er nog op dat hij (en niet De Clerck) de nultolerantie heeft ingevoerd, alsmede de bouwblokrenovatie in de Pluimstraat (dus niet schepen Maddens). Tenslotte weigerde Lybeer te antwoorden op de vraag of hij kandidaat-burgemeester is. Maar zijn reactie was toch veelzeggend: hij wacht op de verkiezingsuitslag, het is de kiezer die beslist.
(De vertegenwoordiger van Groen – David Wemel- wees er toen maar eventjes op dat een burgemeester niet wordt verkozen.)

Philippe De Coene (SP.a)

Philippe De Coene heeft niet de minste rancune overgehouden aan het feit dat men hem in 2006 heeft “buitengesmeten”. Als zijn partij opnieuw kan deelnemen aan het bestuur dan wil hij maar één ding: een fundamenteel ander beleid. “De arrogantie moet eruit.” Er doet zich een historische opportuniteit voor.

Hierbij past een parenthesis.
We verstaan nu beter wat er in “De Tijd” van zaterdag 29 september op pag.2 te lezen viel. De auteur van het stuk zegt dat Vincent Van Quickenborne mikt op een anti-CD&V-coalitie, wat zijn enige kans is om De Clerck de burgemeestersjerp te ontfutselen. Iedereen ontkent dan wel dat er voorakkoorden zijn, maar er is van alles aan het bewegen, zegt een insider.
“Er is niet zozeer sprake van een anti-CD&V-voorakkoord, maar van een anti-pretentie-akkoord”, zegt een betrokkene.
Vraag van KW: is De Coene hier als ‘betrokkene’ aan het woord?

Vincent Van Quickenborne (VLD)

– We zijn de meest verkeersonveilige centrumstad. (Men blijft dit maar herhalen. Dat is onjuist.- KW.)
– De zone-30 moet gerespecteerd en gecontroleerd.
– We staan achter het idee van een tramlijn naar Hoog-Kortrijk, maar busjes zijn toch goedkoper.
– We hebben het idee van een autovriendelijke stad wat verlaten. De Grote Markt moet volledig autovrij.
– Ook in de deelgemeenten moeten er camera’s met nummerplaatherkenning komen.
– Met 1,5 schepen kun je niet echt wegen op het beleid.
– We moeten naar een evenwichtig bestuur. Geen anti-coalitie vormen tegen de CD&V.
– De locatie van het crematorium is niet de meest ideale keuze geweest. (Evolis kwam ook in aanmerking.) Ik heb de indruk dat de locatie in de maag van de buren is gesplitst. Er zijn rechtszaken lopende. We moeten de uiteindelijke rechtspraak respecteren, OOK als op de gekozen site geen plaats is voor een crematorium.
– Over de vraag of er een parkeerplaats komt in het Kennedybos moet het volgende nieuwe bestuur in alle rust beslissen. Ik ben wel gevoelig voor dit debat.