Stadsadministratie bedriegt zichzelf…

Onze senior-writer van de KW-redactie – die al een halve eeuw de Kortrijkse politiek volgt – is vandaag van zijn stoel gevallen. Zijn klomp nog gebroken ook. Het is waarlijk ongezien hoe ons stadsbestuur nu het stijgingspercentage van de meerkosten bij werken berekent.
We hebben het hier over de meerkosten bij de bouw van “site Callens”, de zgn. “Depot 102” in de Moorseelsestraat 102, alwaar sinds kort al onze technische diensten zijn ondergebracht.

Lot 1 sloeg op de “ruwbouw, afwerking en omgevingsaanleg” en werd in september 2010 gegund aan de NV Stadsbader-Flamand (Harelbeke) voor 3.211.449 euro (excl. BTW). De definitieve oplevering is nu gebeurd en wat blijkt? De ware kost bedraagt 3.700.525 euro, of 4.477.635 euro (incl. BTW). Dat is een kostenstijging met niet minder dan 15 procent. Maar de administratie (is dat die van schepen Jean de Bethune?) vindt een meerkost van slechts 7,2 procent. Hoe komt men daar zo bij? Men houdt enkel rekening met de “bijkomende werken” (233.295 euro). Niet met de wijzigingen van de ‘vermoedelijke hoeveelheden’ (+55.072 euro) , niet met de ‘herzieningen’ (159.226 euro). En zelfs niet met de tussentijdse ‘verrekeningen’ (41.492 euro) die nochtans wel degelijk sloegen op bijkomende werken (de tuinmuur, kasseien).

Lot 2 nu. Het sanitair en de verwarming. Gegund aan de bvba Six (Izegem) voor 349.195 euro (excl. BTW). Het is 382.957 euro geworden, of 463.378 euro met BTW.
Dat is een stijging van 9,6 procent, maar de ambtenarij houdt het bij 8,4 procent. Alweer omdat men geen rekening houdt met tussentijdse verrekeningen (18.497 euro), herzieningen en hoeveelheden.

Lot 3. Elektriciteit. Gegund voor 344.752 euro (excl. BTW) aan de bvba Electrolyse (Menen). Het is bij de eindafrekening 375.832 euro geworden. Of 454.767 euro met BTW. Volgens ons een stijging van 9 procent. Volgens de administratie slechts 6,1 procent.

Er zijn nog drie loten (totaal zes) te gaan voor de eindafrekening. Volgens de officiële website van Stad is totale investeringskost voor de zes loten 5,23 miljoen (met BTW). Dit is dus verkeerd! We houden u op de hoogte. Met de eerste drie gekende afrekeningen komen we alreeds aan 5,39 miljoen euro (met BTW)…Dat is een gemiddelde stijging van 13,4 procent.

Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? De ontwerper??

P.S.
De voorlopige oplevering van lot 1 is meerdere malen geweigerd. En zelfs nu – bij de definitieve oplevering – stelt men nog vier gebreken vast…