Gravenkapel wordt museum

Als het van schepen Jean de Bethune (bevoegd voor toerisme) zou afhangen wordt heel de Onze- Lieve-Vrouwkerk een museum. In afwachting zal men in september beginnen met de eerste fase van een algehele “ontsluiting” van de Gravenkapel.
De bezoekers zullen dan een “multi user touch table” ter beschikking krijgen met allerhande informatie over de graven, het beeld van de Heilige Catherina, dat verdwenen schilderij, enz.
Dr. Véronique Lambert (tiens, weer terug?) bereidt een inhoudelijk dossier voor. Budget max. 25.000 euro.

Een en ander kadert in een globale herwaardering en ontwikkeling van “historisch Kortrijk”. Met bijv. de museale functie van het Begijnhof (Sint-Annazaal), het bezoekerscentrum (het portiershuisje), het Begijnhofpark, de restauratie van de Broeltorens, heraanleg van bepaalde straatjes.
Uiteindelijk komt alles goed, in Kortrijk. Kost allemaal wel ontelbaar vele, vele miljoenen. En altijd zijn de ramingen van grote werken onderschat. Maar op langere termijn zijn we dood.

Een gewiekste Nuon-verkoper in Kortrijk

Het begint met een belletje, van een callcenter. Meisje vraagt of er iemand van “customers solutions” mag komen om na te gaan of je niet te veel betaalt voor uw aardgas- en electriciteitsverbruik. Laat maar komen, zeg je dan, want je weet nooit of het wat oplevert.

Heel vriendelijke man aan de deur, stipt op tijd. Heeft heel klein, aandoenlijk rekenmachientje bij zich. Een draagbare PC om bij VREG een prijsvergelijking uit te voeren is niet nodig.
Blijkt al vlug dat je veel te veel betaalt. Expert scharrelt wat in papiertjes met prijzen na de komma. HA. Schudt meewarig het hoofd. Dat je dat niet wist. (Ongelooflijk hoe mensen zich laten bedotten.) Bij NUON zul je niet minder 340 euro besparen. Nuon is MOMENTEEL gewoon de goedkoopste. Dat is zo hoor. Nergens voor nodig om te vergelijken. En daarbij, als de situatie relevant verandert, – dan hoor je nog wel van ons, over een half jaar zeker.

Je vertelt dan aan de onafhankelijke adviseur dat je de overstap nog wat wil uitstellen. Want in september zullen ambtenaren van Stad en van de FOD Economie en Selor (421) alle Kortrijkzanen de gelegenheid bieden om een advies in te winnen over de in uw geval de beste leverancier qua prijs, contract, tarief.

“HOHO,” zegt uw bezoeker van”customers solutions”. Dat gaat niet door. Daarom ben IK juist hier. Dat initiatief van Johan Vande Lanotte gaat niet door. Te duur, te weinig personeel. Te tijdrovend. Te weinig expertise. Ik ben door “het ministerie” (sic) en de leverancier die u kiest betaald om op een andere manier de actie “durf vergelijken” vorm te geven. We lopen hier nu in Kortrijk rond met 14 adviseurs.

NASCHRIFT
De campagne “durf vergelijken” gaat door in 473 gemeenten.
In Kortrijk op 24 en 25 september. Laat u niet beetnemen.

De Jean-Luc over Stefaan

In zijn “Memoires “ heeft Jean-Luc Dehaene het wel op twintig bladzijden over onze burgervader en gewezen minister. Hierna citeren we enkele meer pittige passages.
* De naam van Stefaan stuitte echter op verzet van het ACW door de (traditioneel) gespannen standenverhouding in Kortrijk, dus vroegen we maar André Bourgeois, die gezien zijn leeftijd (64) op termijn niemands (carrière) weg bareerde (pag. 390). Het gaat hier over regering Dehaene I van 1992.
* Ik steunde hem, ook al was ik er niet van overtuigd dat hij de meeste geschikte persoon was om de partij een nieuwe start te geven. Daarvoor was zijn boodschap te warrig en oppervlakkig, en zijn optreden te eigenzinnig en wispelturig (pag. 660). SDC wordt partijvoorzitter.
* (…) maar hij slaagde er – ondanks verdienstelijke pogingen – niet in om de partij een nieuw elan te geven. Hij kreeg hiertoe ook weinig steun, deels omdat hij zelf weinig mensen vertrouwde en bij zijn beleid betrok. Hij beging daarenboven de fout om de hele secretariaatsploeg te vervangen door onervaren mlensen (pag. 661).
* En het moet gezegd dat men het Stefaan De Clerck in de partij niet gemakkelijk maakte: Pieter De Crem was een permanente stoorzender, terwijl Johan Van Hecke de dissidentie binnen de partij organiseerde. En Stefaan had niet het temperament noch het gezag om hen tot de orde te roepen (pag. 662).
* Tijdens de laatste week van de campagne bleek dat Stefaan De Clerck in de tv-debatten niet opgewassen was tegen Guy Verhofstadt (pag. 664).

P.S.
Uit een lang verhaal blijkt dat SDC eigenlijk Kamervoorzitter wou worden maar opnieuw minister van Justitie werd (pag. 721). Zeer relevant is dit.
Stefaan, die ooit beweerde dat hij Kortrijk nooit zou loslaten.

Zijn die notulen nu al gescand?

Notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege zijn pas van in de jaren ’90 digitaal beschikbaar, en dan nog.
Vandaar dat men in augustus van vorig jaar (we herhalen: vorig jaar dus) besliste om vijf firma’s aan te schrijven met als opdracht om de notulen van de gemeenteraad te digitaliseren voor de periode november 1969 tot december 1994, en die van het schepencollege voor de periode maart 1970 tot december 1999.
De opdracht werd pas in december gegund aan een Brugse firma. Het was het goedkoopste bedrijf: 4,7795 euro (incl. BTW per 100 bladzijden). Maar de opgelegde termijn van vier maanden werd overschreden. De levering gebeurde pas halfweg mei . En wat bleek? Men stelde allerlei gebreken vast, bijvoorbeeld ontbrekende pagina’s. In de maand juli van dit jaar heeft de betrokken firma beloofd om “het hele dossier” te herscannen.
Hoever zou het daar nu mee staan? ICT-boys? Ongeveer één jaar na de beslissing om te digitaliseren.

P.S. Geraamd budget was 7.500 euro.