Verzinkbare paaltjes bijna 50 procent duurder dan gedacht

Met die oude verzinkbare paaltjes rond het winkelwandelgebied heeft Stad niks dan miserie gehad. De software werkte niet. Zo’n paaltje kon op de meest onverwachte momenten opnieuw omhoog komen, wat leidde tot heel wat schadegevallen. (Heeft Stad ooit de firma in gebreke gesteld? Wat is daarvan geworden?)

Doorgangsvergunningen had eigenlijk niemand nodig want de palen gingen voor iedereen die zich aanmeldde toch omlaag. Op de duur gaf beheerder Parko er de brui aan en bij de aanvang van de werken voor het winkelcentrum K liet men ze dan maar allemaal definitief omlaag.

In juni 2010 (dat is twee jaar geleden, ja) besliste het schepencollege om nog enkel paaltjes te plaatsen aan de Lange Steenstraat, de Korte Steenstraat, de Voorstraat, de Grote Kring en de Wijngaardstraat (kant Vlasmarkt). Voorheen waren er 19 locaties.

Een aanbesteding voor nieuwe paaltjes – die pas in november 2011 gebeurde – leverde niets op. Geen kandidaten ! De vereiste erkenning van de deelnemende firma’s lag te hoog. Cat. P2, klasse 2.
In april van dit jaar werd een nieuwe offerte uitgeschreven. Er liepen drie inschrijvingen binnen. De Tijdelijke Vereniging Cornelis Fencing en In-Out-Solutions beantwoordde het best aan de opgelegde criteria. (Die TV bestond nog niet toen het stadsbestuur negen firma’s uitnodigde om een offerte in te dienen! Al die firma’s kennen mekaar zeker?)

De raming voor het wegnemen van de oude paaltjes en het plaatsen van twaalf nieuwe bedroeg 169.000 euro. De winnende firma vraagt wel 248.858 euro. Dat is 47,2 procent hoger dan geraamd.
Aangezien de 10procentsregel is overschreden moet het punt opnieuw geagendeerd in de gemeenteraad. Uitkijken naar september ! Zal schepen Guy Leleu daar alweer zijn broek aan vegen?

P.S. (1)
Doorgangsvergunningen zijn niet meer nodig. De paaltjes zijn omlaag van 5 uur ’s morgens tot 12 uur en ’s avonds van 18u30 tot 22 uur. Garagehouders kunnen altijd binnen want er zijn nog genoeg toegangswegen vrij. Bij die vrije toegangen komen detectielussen zodat de politie gericht kan controleren bij “overmatige passage”. De paaltjes dienen niet enkel om het winkelwandelgebied autoluw te maken. Men wil ermee de veiligheid verhogen. Ramkrakers! Gelieve de openingstijden te noteren.

P.S. (2)
Stad zal nu het op-en-neer-gaan van de paaltjes beheren! Dat kost veel geld.

P.S. (3)
Of die paaltjes tot iets dienen? Geen mens (schepen Leleu niet, de weggelopen centrummanager niet, raadslid Koen B. niet, de korpschef niet) die het weet. Maar ze komen er. Op ons kosten. Kortrijkzanen!

KORTRIJK OP DE KAART !
GEEN CAMERA’S; GEEN PAALTJES.