Nieuwe kandidaten over gemeentepolitiek

Eerder belangrijk geachte nieuwe kandidaten voor de komende raadsverkiezingen krijgen wel eens wat méér ruimte in de pers en begeven zich dan met hun uitspraken op glad ijs. En zij beseffen het niet. Terwijl de perse laat begaan. Geen corrigerende vraag stelt. Moet allemaal kunnen.

Herinner u dat VLD-kandidaat Arne Vandendriesche ooit op de VRT (De Redactie) in een zotte bui (hij is zo nu en dan wat “dronkig“) drie programmapunten wou verwezenlijkt zien. Ze bestaan al! Zijn in uitvoering.

Ja. Een enkele uitzondering of drie toch daargelaten weten de neofieten weinig of niets af van de Kortrijkse politiek.
Ze maakten nog nooit een gemeenteraad mee. Weten het stadhuis – de raadzaal – niet liggen. Zijn (waren) vaak nog geen lid van de partij waarbij zij kandideren. Maakten dus nog geen partijbestuur mee. Ze kennen de relevante politieke weblogs niet (“kortrijklinksbekeken”, “pär ongeluck”, “bart.caron”, “matti”). En daar zijn er nogal wat die au fond niet erg in politiek zijn geïnteresseerd. Politiek in de bredere of juiste zin van het woord dan. Zij hechten wel een keer enig belang aan een plaatselijk probleempje (dat speelplein, verkeersoverlast) of een feit dat hen persoonlijk raakt (een bepaalde retributie, een parkeerplaats). Bon. Eenmaal dan toch verkozen zitten ze zich stierlijk te vervelen in de zittingen.

De alom bekende restauranthouder Peter Declercq (café Leffe en Arte op de Grote Markt) is nu plots een totaal onverwachte N-VA-kandidaat, was algemeen aangezien als een pure VLD’er.

Het kerstgebeuren

“Neem nu het kerstgebeuren,” zegt hij. “Stad verspilt te veel geld aan evenementen die hun uitwerking missen.” “Dat kerstgebeuren kost 120.000 euro, terwijl iedereen al tevreden zou zijn met een gewone traditionele kerstmarkt.”
Kortrijkwatcher is aan Peter gaan vragen hoe hij aan dat bedrag van 120.000 euro kon komen. Wel, iemand die aan de stad werkt heeft hem dat in vertrouwen verteld.
Kw houdt van juiste cijfers. Ziehier.
– De organisator van de eindejaarsfeesten (de gemeentelijke vzw FIK, Feest In Kortrijk) had voor “Winter in Kortrijk” 2011 zowat 35.600 euro veil.
– Het Team Jeugd (de stuurgroep “Respectvol Samenleven”) gooide er nog 13.500 euro tegenaan, ondermeer voor dat heen en weer rijdend treintje. Dat maakt samen 49.100 euro.

Hoe komen we dan aan die 120.000?
– Stad zelf heeft voor dat “kerstgebeuren” van 2011 een bedrag begroot van 120.700 euro. Ja! Voor de deelgemeenten apart nog 11.250 erbij. Samen dus 131.950 euro. (Voor wie het wil weten: lightpainting werd geraamd op ca. 60.000 euro, de optredens op 25.000 euro, het elektriciteitsverbtruik op 14.000 euro.)
– Maar wat heeft de vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum (het BID) besteed aan “Winter in Kortrijk”? Dat mogen we dus niet weten. Peter. Help ons toch eens!
Het bestuur van het Handelstrict weigert kortrijkwatcher inzage van de rekening.
Alles bijeen geteld – en zonder de mogelijke bijdrage van het BID – kostte het laatste kerstgebeuren dus zowat 181.000 euro.
Vertel dat maar eens aan Peter !

De terrastaksen

Peter Declercq pakte in HLN nog uit met een ander cijfer over iets wat hem nou aan het hart ligt, als zaakvoerder van horecabedrijven op de Grote Markt. Hij wil de “terrastaksen” afschaffen. MAAR WELKE??
Ze brengen immers amper 30.000 euro op. Hoe weet Peter dat? Van zijn vriend, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne!
Ach, die nieuwe kandidaten zullen nog moeten leren dat bestaande raadsleden ook niet altijd goed op de hoogte zijn van een en ander. (Hier op KW las u al dat Quickie verkeerdelijk meent dat de stadsbegroting 100 miljoen bedraagt.)

Weet je wat Peter? De stadsdiensten, noch de bevoegde schepen weten exact te vertellen wat de “terrastaksen” in hun totaliteit per jaar opbrengen. De reglementering is ingewikkeld en hanteert diverse tarieven volgens plaats en tijd. Inkohiering gebeurt laattijdig. Op de Grote Markt verschillen de tarieven voor extra-uitbreiding aan gene of andere zijde. Er zijn tegenkantingen van terrashouders. Er zijn laattijdige betalingen. Bepaalde toestanden (oppervlakten) veranderen, al of niet juist aangegeven en gecontroleerd.

Peter, ziehier de cijfers waarover we beschikken.
– “De belasting op het plaatsen van terrassen, stoelen en tafels” is sinds jaren telkens geraamd op 24.000 euro. Volgens de rekening 2011 viel er in werkelijkheid 10.477 euro te innen. In 2010 ging het om nog minder: 8.430 euro.
– Maar Peter, het geraamde bedrag hierboven slaat wel op de halfopen, vaste terrasconstructies, en waarschijnlijk ook op de onmiddellijke uitbreiding ervan op het voetpad. Dat weten we niet goed. Weet jij het?
– Er is daarnaast nog die retributie voor extra-uitbreiding van terrassen op de Grote Mark (het plein) zelf, waarover uw informant Q geen zicht op heeft. Tijdens de zomer en bij evenementen. Aan kant A (de uwe) betaalt men 60 euro/m², met maximum van 3.000 euro. Dit is geen belasting of taks, Peter. Dit is een retributie, omwille van het feit dat u openbaar domein inpalmt. En zoals u weet is die retributie contant te betalen in het stadhuis, van zodra de extra-uitbreiding is vergund. Nogmaals. Geen raadslid – en zelfs geen schepen – weet momenteel – nu – concreet te zeggen hoeveel die ingebruikname van openbaar domein voor terrassen op de Grote Markt per jaar opbrengt. In de rekeningen is daarvoor geen afzonderlijk artikel voorzien.

Maar dat de retributie voor extra-uitbreiding van terrassen aldaar mag afgeschaft, valt over te praten.
Dat wordt dus een programma van N-VA en VLD.
Peter, het beste hoor!