Quote van de dag: “veel geld”

We hebben acht miljoen betaald, – op een stadsbudget van 100 miljoen is dat veel geld.”

Aldus Vincent Van Quickenborne in de nieuwsuitzending van WTV op 2 juli (op 09:22) over woonpremies.
Vice-premier Q is al vele jaren Kortrijks raadslid en nu ook VLD-lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Raadsleden zouden best ook onderworpen worden aan een soort peiling naar hun elementaire kennis over gemeentepolitiek.
Onze KW-lezers weten alvast dat het gemeentebudget ongeveer 125 miljoen euro bedraagt, en de buitengewone begroting bijna 40 miljoen. Afgerond.

Wat onze lezers ook ontdekken is dat die 8 miljoen (ja?) aan woonpremies niet in één jaar is uitbetaald en dat die som dus niet moet afgezet tegen het stadsbudget van één jaar.
Nu ja, WTV kan niet alles weten. Gehaaide politiekers kunnen gemakkelijk weg met onze onkundige regionale perse. (Dat ze het ook durven!)

N.B.
De kaap van de 100 miljoen in gewone uitgaven is al tien jaar geleden overschreden.
In 2002 ging het om 93,7 miljoen euro, in 2003 om 106,6 miljoen. Vincent was toen al wel degelijk raadslid.