Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State: het arrest (3)

Burgemeester Stefaan de Clerck liet op 23 mei het restaurant in de Zwevegemsestraat sluiten. Voor 4 maanden in plaats van 6 voor andere zaken.
MAAR HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?
De beslissing besloeg 22 bladzijden en had tot doel “de uitbating opnieuw drugsvrij te maken”. OPNIEUW!
De beslissing zocht steun in een verslag van 7 mei 2012 van de commissaris van politie. Er zijn (in april vier) vijf processen-verbaal of vaststellingen opgemaakt. Ze slaan op het feit dat er in het restaurant personen werden aangetroffen die gekend zijn als drugsdealer of voor drugsbezit. Een toezichtsploeg heeft ook vastgesteld dat er een heen en weer geloop was naar café Riley (intussen ook gesloten) van zeven personen gekend voor drugsbezit en drugshandel.

Wat zei raadslid Eric Flo alweer in de gemeenteraad van vorige maandag 11 juni?
Dat heel de actie van de burgemeester hem deed denken aan methodes van de inquisitie. Onvoldoende specifieke bewijzen. En exploitanten zijn niet noodzakelijk verantwoordelijk voor wat er in hun straat gebeurt.

En wat zegt de Raad van State in het arrest van 5 juni?
– In geen enkel van de vijf PV’s of vaststelingen lijken effectief drugs te zijn aangetroffen in het etablissement Snack Oriëntal.
– In twee van de vijf gevallen is het zelfs onzeker of het restaurant effectief is bezocht en gecontroleerd door de toezichtsploeg!! (Dat is straf!)
– De loutere aanwezigheid van personen die politioneel voor drugshandel gekend zijn beantwoord niet aan aan de door de drugswet beoogde zwaarwichtige, illegale activiteiten.
– In de huidige stand van de procedure is niet aangetoond dat de burgemeester op grond van de vijf concrete aan drugs gelinkte processen-verbaal/vaststelingen waarop hij zich beroept tot de conclusie mocht komen dat er zich in het restaurant herhaaldelijk voldoende zwaarwichtige, illegale feiten plaatshadden die verband houden met het verstoppen en het verhandelen van drugs.
– Evenmin is vooralsnog onvoldoende aangetoond op welke deugdelijke grond de uitbater wordt verweten geen meewerkende houding aan te nemen, de waarschuwingen ten spijt. Er zijn geen waarschuwingen geweest! En de commissaris van politie waardeert het dat de uitbater camera’s heeft geplaatst in zijn handelszaken als een poging “om drugtraficanten af te schrikken en bewijsmateriaal via beeld aan de politie te bezorgen”.

Kortom, de Raad van State vindt dat de beslissing tot sluiting steunt op motieven die niet deugdelijk lijken. (Het dossier is te licht bevonden, zouden wij zeggen.)

Een wending

We blijven erbij.
De burgemeester heeft de gemeenteraad (dat zijn wij) volkomen op het verkeerde been gezet door op de zitting van 11 juni (waar is akte genomen van de sluiting van vijf panden) de raadsleden onkundig te houden over het arrest van de Raad van State. Het arrest is zelfs niet uitgedeeld ter zitting. Pas nadat de raadsleden Eric Flo, Anthony Vanden Berghe, Maarten Seynaeve en Patrick Jolie hun zeg hadden gedaan, meldde Stefaan De Clerck dat er zich met betrekking tot de sluiting van pand 5 “een wending” had voorgedaan:
het pand mag openblijven want de Raad van State meent dat er onvoldoende bewijzen zijn van drugshandel in de zaak. En ja, de raadsleden die dat wilden konden het arrest lezen. (De burgemeester hield één exempaar in de hand.)
En toen (19u58) haalde raadslid Flo dat zakje met talkpoeder boven. Einde van het debat. Schorsing van de vergadering. Niemand die nog vroeg om dat arrest.

P.S.
Opvallend was dat geen progressief raadslid van Groen of de SP.a zich heeft gemengd in het debat. (SP.A-fractieleider Philippe De Coene verliet zelfs een tijdlang de zaal.)