Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State: het arrest (2)

De huidige exploitant van Snack Oriëntal in de Zwevegemsestraat baat de pitazaak uit sinds november 2010. Volgens de boekhouder heeft de zaakvoerder bij de overname voor de inrichting en het materieel 45.000 euro betaald, en daar is op vandaag nog maar een zeer kleine fractie van afgeschreven.

Wat zei raadslid Eric Flo alweer in de gemeenteraad van vorige maandag over de gedwongen sluiting van vijf handelszaken? Dat die sluiting voor zovele maanden de doodsteek zou betekenen van de betrokken commerçanten. Zou kunnen leiden tot faillissementen.
En wat zegt nu het arrest van de Raad van State over de sluiting van Snack Oriëntal?
Letterlijk?
– Dat uit de stukken die de boekhouder heeft neergelegd voldoende concreet blijkt dat de uitbating van het restaurant na vier maanden sluiting tegen een zeer aanzienlijke schuldenberg dreigt aan te kijken.
– Dat de maatregel tot sluiting maakt dat er een risico bestaat tot een definitief verlies van de exploitatie. En dat is “een realistische mogelijkheid”.

Vandaar dus de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de burgemeester tot sluiting van de Snack Oriëntal: de Raad van State meent dat de sluiting een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen voor de exploitant.

We blijven erbij.
Het feit dat de raadsleden op de zitting van 11 juni geeneens weet hadden van een vordering tot schorsing bij de Raad van State en ook geen inzage kregen van de inhoud van het arrest van 5 juni heeft het debat in de gemeenteraad grondig vertekend en een valse wending gegeven. Eigenlijk heeft de burgemeester de raadsleden totaal misleid door ze bewust te onthouden van essentiële informatie.

P.S.
De advocaat van Stad Kortrijk (Jonas Riemslagh) bracht een waarlijk kinderachtig verweer te berde bij de bewering van de tegenpartij dat de sluiting zou leiden tot “een ernstig en dramatisch financieel nadeel”. Stad merkte op dat de zaakvoerder van de bvba CIMS nog andere handelszaken uitbaat (een slagerij bijvoorbeeld en die kan open blijven). En daarbij, de zaakvoerder heeft al eerder te maken gehad met “economisch ontij” en dat kennelijk overleefd. “Hij zal de bestreden sluiting ook wel overleven.”
(Wat zou onze burgemeester-jurist vinden van dit argument?)

(Wordt vervolgd.)